راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مبلغ اضافه کاری سال ۱۴۰۱ چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

مبلغ اضافه کاری سال ۱۴۰۱

راهش- اضافه کاری ازجمله مزایای قانونی کارگران می باشد که ساعات آن به توافق بین کارگر و کارفرما بستگی دارد. اکثر کارگران در طول مدت کار خود اضافه کاری داشته اند و به همین دلیل نحوه محاسبه اضافه کاری و قوانین آن برای حسابداران برای کارگران از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

اضافه کاری چیست؟

مطابق قانون کار، ساعت کاری برای کارگران در طول روز ۷.۳۳ ساعت و در طی یک هفته ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین هر ساعتی اضافه بر این میزان، اضافه کاری محسوب خواهد شد اضافه کاری از مواردی می باشد که کارگران و کارمندان در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند و گاهی در محاسبه اضافه کاری با کارفرمای خویش به مشکل برمی‌خورند.

البته گفتنی است که بعضی از مشاغل به علت سختی و آسیب پذیری آن ساعت کاری کم تری را دارا می باشند. به این ترتیب ساعات کاری به صورت زیر در قانون کار تعریف می شود:

  • مشاغل معمولی ۷.۳۳ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته
  • مشاغل سخت و زیان آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته

مطابق ماده ۹۵ قوانین اضافه کاری کارگران:

طبق ماده ۸۳، اضافه کاری برای افرادی که سن آن ها پایین ۱۸ سال است غیرقانونی در نظر گرفته شده و قانون هم با افراد متخلف برخورد جدی خواهد نمود.

مطابق با ماده ۶۱ برای کارگرانی که ساعت کاری آن ها، بین ۲۲ تا ۶ صبح می باشد. اضافه کاری برای این افراد سخت و طاقت فرسا می باشد و مجاز به انجام اضافه کاری نمی‌ باشند.

آموزش محاسبه اضافه کاری در سال ۱۴۰۱

محاسبه اضافه کاری که تمامی افراد شاغل در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند طبق فرمولی ثابت انجام می‎ شود.

الف) روش نخست؛

اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.

مزد روزانه = ۳۰÷ مزد ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی = ۷ ساعت و۲۰دقیقه (۳۳/۷)÷ مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

ب) روش دوم؛

فرمول محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد:

ساعات اضافه کاری * ۱.۴* ۲۲۰ / (حق مسکن + حق بن + حقوق پایه) = فرمول اضافه کاری

به طور مثال: طبق فرمول بالا ۲ ساعت اضافه کاری به شکل زیر محاسبه می شود.

۴۷۱,۶۰۸ = ۲ * ۱.۴* ۲۲۰ / (۴,۵۰۰,۰۰۰ + ۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۶,۵۵۴,۹۵۰)

همچنین برای ۵ ساعت اضافه کاری در طول ماه مبلغ ۴۹۳/۸۴ اضافه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است که این اضافه کاری در ساعات روز، تعطیلات و شبانه متفاوت حساب می ‌شود. به این ترتیب که:

  • دستمزد یک ساعت جمعه کاری برابر است با ۳۰۳/۴۸ ریال
  • دستمزد یک ساعت شب کاری برابر است با ۲۶۵/۴۲ ریال

نکته: شغل هایی که دارای دو شیفت صبح و عصر می باشند؛ برای شیفت عصر محاسبه اضافه کاری به این صورت است که علاوه بر ۴۰ % اضافه کاری باید ۳۵ % هم برای شیفت عصر اضافه پرداخت شود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.