راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

افزایش فوق‌العاده جذب شهرداری‌ها و شهرداران و برقراری فوق‌العاده خاص

افزایش فوق‌العاده جذب و مجوز برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران (تصویبنامه شماره ۶۴۵۴۰/ت۵۷۹۵۴هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق  و دستمزد و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب ۱۳۷۰- و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

۱- سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران، موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳۳۹/ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸، بر اساس درجه‌بندی شهرداری و سطوح سازمانی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

۲- فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری تهران، به میزان حداکثر سی درصد (۳۰%) پس از اعمال افزایش موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳۳۹/ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ افزایش می‌یابد.

۳- مبنای محاسبه فوق‌العاده جذب شهرداران، موضوع بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۱/ت۱۱۱هـ مورخ ۱/۴/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن، حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل به حقوق، فوق‌العاده شغل و تفاوت تطبیق حداقل حقوق اصلاح می‌شود.

۴- برقراری فوق‌العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها و شهرداران (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) تا سقف (۲۰%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب با تأیید وزیر  کشور، مجاز است.

تبصره- کارکنان پیمانی که از فوق‌العاده مخصوص استفاده می‌کنند، مجازند صرفاً از افزایش فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده خاص موضوع این تصویب‌نامه یا فوق‌العاده مخصوص بر اساس ضوابط قبلی استفاده کنند و استفاده توأمان از افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه و فوق‌العاده مخصوص مجاز نیست.

۵- فوق‌العاده‌های سه‌گانه موضوع بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۱۳/ت۱۵۰۳۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران به میزان صد در صد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

۶- اعتبار مورد نیاز افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه از محل اعتبارات پیش‌بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری‌های مربوط تأمین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.