راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

میزان حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در سال ۱۴۰۱

میزان حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در سال ۱۴۰۱

شورای عالی کار در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، حداقل مزد ۱۴۰۱ را به شرح زیر به تصویب رسانیده است:

حداقل دستمزد روزانه۱۹۰.۰۷۵
حداقل دستمزد ماهانه (شش ماهه اول- ۳۱ روزه)۴۳.۱۹۰.۷۵۰
حداقل دستمزد ماهانه (شش ماهه دوم- ۳۰ روزه)۴۱.۷۹۷.۵۰۰
کمک هزینه مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
کمک هزینه بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مبالغ زیر به عنوان حق بیمه اختیاری اعلام شود:

مبلغ حق بیمه سال ۱۴۰۱ در گروه‌های مشاغل آزاد و بیمه اختیاری

نوع بیمه و درصدتعهداتمبلغ در ماه‌های ۳۱ روزه
شش‌ماهه اول سال
مبلغ در ماه‌های ۳۰ روزه
شش‌ماهه دوم سال
مشاغل آزاد ۱۲ درصدبازنشستگی و فوت بعد از آن۵۱۸.۲۸۹ تومان۵۰۱.۵۷۰ تومان
مشاغل آزاد ۱۴ درصدبازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن۶۰۴.۶۷۰ تومان۵۸۵.۱۶۵ تومان
مشاغل آزاد ۱۸ درصدبازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی۷۷۷.۴۳۳ تومان۷۵۲.۳۵۵ تومان

سرانه درمان برای هر نفر در ماه فعلا در سال ۱۴۰۱ تعیین نشده است و همان مبلغ ۷۱.۶۰۰ تومان می‌باشد.

بیمه اختیاری ۲۷ درصدانواع مستمری‌ها، کمک هزینه کفن و دفن، پروتز و اروتز و درمان۱.۳۹۹.۳۸۰ تومان

م

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.