راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعطیلات رسمی ایتالیا ۲۰۲۲ و روزهای مهم این سال

روزهای زیر در ایتالیا تعطیلات رسمی هستند:

تاریخنام انگلیسینام محلیملاحظات
۱ ژانویهروز سال نوکاپودانو
۶ ژانویهاپیفانیاپی فانی
یکشنبه پس از اولین ماه کامل پس از اعتدال بهارییکشنبه عید پاکپاسکوا
دوشنبه بعد از عید پاکدوشنبه عید پاکLunedì dell’Angelo ، Lunedì in Albis یا بیشتر Pasquetta
۲۵ آوریلروز آزادیFesta della Liberazioneرهایی از فاشیسم و اشغال نازی ها ، ۱۹۴۵
۱ میروز کارگرFesta del Lavoro (یا Festa dei Lavoratori )
۲ ژوئنروز جمهوریFesta della Repubblicaتولد جمهوری ، ۱۹۴۶
۱۵ آگوستروز فرضآسونزیونه ( فراگوستو )
۱ نوامبرروز همه مقدسینتوتی آی سانتی (یا اوگنیسانتی )
۸ دسامبرلقاح معصومImmacolata Concezione (یا فقط Immacolata )
۲۵ دسامبرروز کریسمسناتال
۲۶ دسامبرروز سنت استفانسانتو استفانو

علاوه بر این، هر شهر یا شهر یک تعطیلات عمومی را به مناسبت جشنواره قدیس حامی محلی جشن می گیرد: برای مثال، رم – ۲۹ ژوئن (SS. Peter and Paul)، میلان – ۷ دسامبر (S. Ambrose). در تیرول جنوبی ، تعطیلات در عوض در روز دوشنبه است (که در تیرول شمالی و بقیه اروپای آلمانی زبان نیز تعطیل عمومی است).

تعطیلات رسمی و روزهای مقدسین محلی در تعطیلات آخر هفته منتقل نمی شوند. بنابراین تعداد روزهای کاری که به تعطیلات رسمی داده می شود سال به سال متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اطلاعات کامل از پاسپورت ایتالیا

روزهای زیر تعطیل رسمی نیستند، اما به موجب قانون تعیین شده اند:

تاریخنام انگلیسینام محلیملاحظات
۷ ژانویهروز سه رنگفستا دل سه رنگروز پرچم طبق قانون شماره یک روز ملی شد. ۶۷۱ از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶.
۲۷ ژانویهروز جهانی یادبود هولوکاستجورنو دلا مموریابه موجب قانون شماره یک روز ملی شد. ۲۱۱ از ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۰. 
۱۰ فوریهروز ملی یادبود تبعیدیان و فویبجورنو دل ریکوردوبه موجب قانون شماره یک روز ملی شد. ۹۲ از ۳۰ مارس ۲۰۰۴. 
۱۷ مارسسالگرد اتحاد ایتالیاAnniversario dell’Unità d’Italiaفقط در سال ۱۹۱۱، در سال ۱۹۶۱ و در سال ۲۰۱۱ برای ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ سالگرد.
۴ نوامبرروز وحدت ملی و نیروهای مسلحGiorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armateیک تعطیلات رسمی از آغاز آن در سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۷۷، سالگرد پایان جنگ بین ایتالیا و اتریش-مجارستان که در آتش بس ویلا جوستی گنجانده شده است .
۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.