راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد به راهنمایی رانندگی پس از مفقودی سند موتور سیکلت

اینجانب *** با مشخصات مذکور حسب الاظهار به عنوان مالک و دارنده و متصرف یک دستگاه موتورسیکلت باجاج پالس ۲۰۰ سی سی مدل ۱۳۹۵ به شماره موتور *** و شماره شاسی **** و به شماره انتظامی*** ایران ***و رنگ سفید که سند مالکیت و سند کمپانی (کارخانه) را مفقود نموده‌ام.

به موجب این سند و با طیب خاطر و رضایت کامل متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم چناچه سوء استفاده‌ای از اسناد و مدارک مفقود شده موتورسیکلت فوق به عمل آید شخصاً پاسخگو خواهم بود و تمام مسئولیت آن به عهده اینجانب می‌باشد.

در غیر اینصورت مراجع و مقامات ذیربط بالاخص راهنمایی و رانندگی و امور تعویض پلاک نیروی انتظامی مجاز و مختار می‌باشد طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید و حق هرگونه ادعا و اعتراض و شکایتی را از خود سلب و ساقط نمودم. ضمناً متعهد می‌گردم چنانچه سند مذکور در هر وضعیتی پیدا شد ظرف مدت یک هفته به شرکت تحویل نمایم.

امضاء کننده سند اقرار و اعلام می‌نماید که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.