راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد به شرکت گاز در خصوص واحد تجاری

اینجانب *** با مشخصات مذکور مالک واحد تجاری موضوع پرونده گازرسانی با کد پیگیری * دفتر نمایندگی تهران* پلاک *** موارد ذیل را متعهد می‌گردم.

۱- پس از تایید پرونده واحد تجاری *** قبل از اخذ جواز کسب و راه اندازی کسب و کار در واحد تجاری موردنظر، سازمان نظام مهندسی و شرکت ملی گاز را در جریان شغل مورد نظر قرار دهم.

۲- متعهد به رعایت کلیه الزامات مبحث ۱۷ در خصوص واحد تجاری مورد نظر، نظیر رعایت فواصل ایمنی از مصرف کننده گاز می‌باشم.
۳- از انشعاب گاز واحد تجاری مورد نظر فقط جهت گرمایش مغازه‌ها (سیستم پکیج و رادیاتور) استفاده نمایم.

۴- آگاهی دارم که در واحد تجاری موردنظر امکان راه اندازی مشاغل پرخطر نظیر مواد اشتعال‌پذیر و مشاغلی که نیازمند مصرف گاز غیر از گرمایش می‌باشند وجود ندارد و متعهد میشوم خلاف آن اقدام نخواهد شد.

۵ – متعهد می‌شوم از واحد تجاری مورد نظر جهت استراحت نیمروز و خواب شبانگاهی استفاده نخواهد شد.

درصورت فروش واحد تجاری مورد نظر تعهد مشابه از خریدار اخذ نموده و مسئولیتهای آتی را متوجه خریدار نمایم.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.