راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد به همسر جهت اجتناب از استعمال مواد مخدر

حاضر این دفتر گردید آقای *** با مشخصات مذکور در فوق همسر قانونی و شرعی خانم *** (موضوع سند ازدواج شماره ***مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ دفتر رسمی ازدواج ***شماره تهران) و بعدالحضور متعهد شد من بعد از هرگونه رفتار خلاف شئونات خانوادگی و اجتماعی اجتناب نموده و تحت هر شرایطی از استعمال مواد مخدر پرهیز نماید.

امضاء کننده سند اقرار و اعلام می‌نماید که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.