راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد خدمت متقاضی استخدامی کارشناس پرستاری

اینجانب **** با مشخصات مذکور که به عنوان کارشناس پرستاری با مقطع کارشناسی و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ***جهت خدمت در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شده‌ام به موجب این سند تعهد می‌نمایم که با عنایت به آگهی آزمون استخدامی پیمانی مذکور در شهرستان مورد تقاضا در آزمون و در شهر قدس که از طریق آزمون و گزینش برای آنجا پذیرفته شده‌ام متعهد می‌باشم به مدت ۵ سال خدمت نمایم و طی مدت مذکور هر گونه درخواستی مبنی بر انتقال و یا ماموریت بدون فوق العاده نداشته باشم

و بطور کلی به هر دلیل یا بهانه‌ای از ارائه خدمت در شهرستان یا محل خدمت مورد تقاضا خودداری نمایم بدیهی است پایان مدت فوق الذکر نیز برای اینجانب ایجاد حق نخواهد نمود.

و پس از مدت مذکور درخواست اینجانب براساس ضوابط جاری بررسی خواهد شد در صورت‌عدم انتقال هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. علاوه بر موارد فوق با قبول تمامی شرایط استخدام مندرج در آگهی آزمون استخدامی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در کمال صحت نفس و بقای عقل و شعور با رضایت کامل و به دور از هرگونه اکراء و اجبار مفاد تعهدنامه را پذیرفته‌ام و ملزم به اجرای آن می‌باشم و حق هرگونه اعتراض را در مراجع قانونی و قضایی و غیره بموجب این تعهدنامه از خود سلب می‌نمایم و در صورت ادعا فاقد اعتبار و محکوم به رد می‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.