راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد شهرداری در خصوص ارتفاع ساختمان

اینجانب * مالک پلاک‌* به نشانی *** بشماره پرونده شهرسازی *** با توجه به بخشنامه شماره ۲۸۴۸۱۰/۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در خصوص حداکثر افزایش ارتفاع مجاز (۵٪ ارتفاع کل ساختمان برای ساختمان‌های کمتر از ۶ طبقه و ۳٪ برای ساختمان‌های ۶ تا ۱۲ طبقه و ۱٪ ارتفاع کل ساختمان برای ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بیشتر)
ملزم می‌گردم طبق نقشه و درصورت افزایش ارتفاع با رعایت ضوابط مفاد فوق الذکر نسبت به اجرای ساختمان اقدام نمایم در غیر این صورت شهرداری مجاز است نسبت به جلوگیری از فعالیت ملک تا اخذ گواهی‌عدم خلاف اقدام نماید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.