تعهد به شهرداری
تعهد به شهرداری

تعهد مالک به شهرداری درباره نماسازی

اینجانب… مالک و وکیل پلاک ثبتی… به آدرس خیابان پیروزی کوچه زیبا بن بست گلناز پلاک ۳ و شماره پرونده ۱۰۰ متعهد می‌گردم

رخصوص نماسازی قسمت غربی ملک در صورت شکایت احتمالی در این خصوص

و رضایت همسایه‌ها اقدام به نماسازی می‌نمایم

و در صورت درخواست شهرداری بابت نما سازی غربی با توجه به رضایت همسایه‌ها اقدام به نماسازی نمایم.

تعهد به شهرداری نماسازی

Zeen Social Icons

More Stories
اطلاعات کامل درباره کارت ملی ایرانیان خارج از کشور
پیام به ما در واتس اپ