راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد متقاضیان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی

حاضر این دفتر گردید*** با مشخصات مذکور در فوق که متقاضی اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی پلاک ثبتی **فرعی از اصلی واقع در شهرستان* می‌باشند و بدینوسیله متعهد میگردند:

۱- چنانچه در هریک از اسناد و مدارک و مجوزهائی که در خصوص اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری توسط اینجانب ارائه گردیده و همچنین حدود و مرزهای معرفی شده خدشه و مشکل و اعتراضی بوجود آید تمامی مسئولیت بر عهده اینجانب میباشد و چنانچه از این حیث خساراتی وارد شود موظف میباشم حداکثر ظرف مدت یک ماه کلیه خسارات وارده را بر حسب اعلام مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان و به حسابی که اعلام می‌نماید پرداخت نمایم.

۲- طرح سامانه نوین آبیاری را بر اساس طرح مصوب و توسط شرکتهای پیمانکار دارای ظرفیت آزاد و مورد تایید مندرج در سامانه اطلاع‌رسانی مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و ناظر تعیین شده توسط مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان طی مدت حداکثر یک سال از تاریخ دریافت اولین قسط تسهیلات بانکی یا کمک بلاعوض دولتی مربوطه بطور کامل انجام دهم.

ضمنا تصریح میگردد طرح آبیاری مذکور را با استفاده از سهم کمک بلاعوض دولتی یا تسهیلات مصوب در اختیار موسسه عامل، به همراه آورده شخصی، طبق نقشه و مشخصات به طور کامل اجراء و به بهره برداری خواهم رساند و هر گونه مابه التفاوت افزایش قیمت لوازم و تجهیزات توسط اینجانب پرداخت خواهد گردید.

به علاوه مطابق جدول زمان‌بندی پیوست دفترچه مطالعه و طراحی یا جدول جدیدی که به تایید متقاضی، پیمانکار، ناظر و مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی رسیده باشد متعهد به هر گونه همکاری از جمله در اختیار گذاشتن زمین، پیگیری موثر تامین انرژی مورد نیاز طرح و اجرای به موقع طرح با پیمانکار و امضای صورتجلسات فنی و مالی خواهم بود.

۳- چنانچه در فاصله زمانی اجرای طرح بنا به هر دلیلی نیاز به تغییراتی در طرح سامانه‌های نوین آبیاری ایجاد شود پس از موافقت کتبی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان طرح را مطابق تغییرات مصوب اجرا خواهیم نمود و اگر در نتیجه این تغییرات، سطح طراحی شده (از نظر هکتار و مبلغ تسهیلات یا کمک بلاعوض دولتی) کاهش یابد، اینجانبان حق هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.

۴- در صورت هر گونه اعتراضی نسبت به مطالعه، طراحی و اجرای طرح مبتنی بر صورت وضعیت‌ها و صورتجلسات تحویل موقت و تحویل دایم، مراتب مجددا توسط کمیته فنی سامانه‌های نوین آبیاری استان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن لازم الاجرا خواهد بود.

۵- پس از اجرای کامل طرح و انجام مراحل تحویل و تحول، از زمان تحویل موقت حداقل به مدت ده (۱۰) سال بدون تغییر در سامانه نوین آبیاری اجرا شده از آن استفاده نمایم.

۶- چنانچه در فاصله زمانی اجرا و بهره برداری از طرح سامانه‌های نوین آبیاری، تصمیم به فروش یا انتقال زمین و منبع آب نماییم، قبل از انجام معامله مراتب را به اطلاع مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان خواهم رساند و کلیه تعهدات خود را در قبال طرح به خریدار انتقال خواهم داد.

۷- در صورت تخلف از مفاد این تعهدنامه، سازمان جهاد کشاورزی استان می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به استرداد مبلغ کمک بلاعوض دولتی یا تسهیلات کم بهره و خسارات احتمالی اقدام نماید و بدین وسیله متقاضیان حق هر گونه اعتراض نسبت به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان را صراحتا و بدون قید و شرط از خود سلب می‌نمایند.

امضاء کننده سند اقرار و اعلام می‌نماید که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.