راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

نظر به اتمام قرارداد شماره ۵۹۸۲ مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ……….. تا پایان تاریخ …………… به شرح زیر تمدید می گردد :

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2136″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.