مشاغل تأمین اجتماعی (سال 99)
مشاغل تأمین اجتماعی (سال 99)

جدول مشاغل تأمین اجتماعی (سال ۹۹)

دریافت فایل “جدول مشاغل” (جدید)

عناوین شغلی بیمه شدگان این سازمان به روز رسانی شده و در سایت این سازمان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

به موجب ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، درج صحیح کد شغل و عناوین شغلی در لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان الزامی است.

فایل جدول مشاغل تأمین اجتماعی

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
ابداع ماسک ضدویروسی که جهش‌های جدید کرونا را از بین می‌برد