درست بنویسیم، اصطلاحات حقوقی

ننویسیم بنویسیم

ابلاغات دادگاه . ابلاغیات دادگاه

احراض(سمت). احراز(سمت)

استضهار . استظهار

افتراء عملی . افترای عملی

اقشار مختلف . قشرهای مختلف

اعلان حکم . اعلام حکم

ایجاد جلسه . تشکیل جلسه

با این وجود . با وجود این

بازپرسین . بازپرسان

برطبق .طبق/مطابق

بر له . له(به نفع)

تکمیل نقایص.رفع نقایص

چنانچه . چنانکه

خطاء . خطا (تخطی)

خطاء محض.خطای محض

خواه و ناخواه . خواه ناخواه

خوار و بار . خوار بار

دائی /دعوی. داعی/دعوا

در اثر . بر اثر

شامل(قانون). مشمول(قانون)

فورس ماژور. قوه قهریه

مربوطه . مربوط

ممنوعه . ممنوع

ادله ها . ادله( دلیل ها).

اسلحه ها . سلاح ها

اوباشان . اوباش

اولادان /اولادها . اولاد

رسومات . رسوم

دراویشها ـ درویشان

شعبات . شعب

Zeen Social Icons

More Stories
تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت
ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت
پیام به ما در واتس اپ