راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

درست بنویسیم، اصطلاحات حقوقی

ننویسیم بنویسیم

ابلاغات دادگاه . ابلاغیات دادگاه

احراض(سمت). احراز(سمت)

استضهار . استظهار

افتراء عملی . افترای عملی

اقشار مختلف . قشرهای مختلف

اعلان حکم . اعلام حکم

ایجاد جلسه . تشکیل جلسه

با این وجود . با وجود این

بازپرسین . بازپرسان

برطبق .طبق/مطابق

بر له . له(به نفع)

تکمیل نقایص.رفع نقایص

چنانچه . چنانکه

خطاء . خطا (تخطی)

خطاء محض.خطای محض

خواه و ناخواه . خواه ناخواه

خوار و بار . خوار بار

دائی /دعوی. داعی/دعوا

در اثر . بر اثر

شامل(قانون). مشمول(قانون)

فورس ماژور. قوه قهریه

مربوطه . مربوط

ممنوعه . ممنوع

ادله ها . ادله( دلیل ها).

اسلحه ها . سلاح ها

اوباشان . اوباش

اولادان /اولادها . اولاد

رسومات . رسوم

دراویشها ـ درویشان

شعبات . شعب

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.