راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد
(فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن: ……………………………………………………………………………..
طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ………….. متولد …………………………………… ساکن: ……………………………………………………………………………..

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2480″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.