راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

فهرست بهای ۱۴۰۱ | ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال ۱۴۰۱

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه سال ۱۴۰۱ (تاریخ ابلاغ همه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸)

عنوان فهرست بهای پایه ۱۴۰۱شماره ابلاغلینک
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۹۷۱مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۱۹۷مشاهده
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۱۳۲مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۱۷۴مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۵۰۵۷مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۳۰۱مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۲۸۳مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۵۱۰۴مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۳۹۸۵مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۰۱۶مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۳۹۷۵مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۷۱۹مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۴۶۷مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۱۱۶مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۱۵۳مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۵۲۱مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۸۳۷مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۰۴۸مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۳۸۵مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۰۹۰مشاهده
فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۵۱۹۳مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۳۹۴۶مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۳۲۴مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۳۴۹مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۰۰۹مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۴۰۶۹مشاهده
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱۱۴۰۰/۷۰۵۰۱۵مشاهده

م

۲.۵/۵ - (۴ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.