راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

فک رهن خانه بدون دسترسی به سند ملک

به گزارش سایت حقوقی راهش، بنا بر اعلام سازمان ثبت در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت، فک رهن بلامانع است.

دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶۶ تهران

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۸۷/۷/۲-۷۹۰ در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت با پرسش از ثبت محل وقوع ملک،

چنانچه از سایر جهات اشکالی نداشته و اجرائیه نیز صادر نشده باشد،

وفق ماده ۱۴۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی – مصوب ۸۷/۶/۱۱ منتشر در روزنامه رسمی ۱۸۵۰۹ ۸۷/۶/۲۴

و با رعایت مفاد مندرج در سند رهنی مربوطه فک رهن با واریز کلیه بدهی سند بلااشکال بنظر می رسد.

محمدعلی یادگاری
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
از طرف خداداد

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.