راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اجاره کامیون کمپرسی

قرارداد اجاره کامیون کمپرسی

این قرارداد فی مابین آقای/ خانم [نام و نام خانوادگی موجر]، فرزند [نام پدر]، متولد [تاریخ تولد]، با شماره ملی [شماره ملی]، به نشانی [آدرس موجر]، به عنوان موجر، و آقای/ خانم [نام و نام خانوادگی مستاجر]، فرزند [نام پدر]، متولد [تاریخ تولد]، با شماره ملی [شماره ملی]، به نشانی [آدرس مستاجر]، به عنوان مستاجر، منعقد می‌گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی با مشخصات زیر است:

  • نوع کامیون: [نوع کامیون]
  • مدل کامیون: [مدل کامیون]
  • شماره پلاک: [شماره پلاک]
  • ظرفیت بارگیری: [ظرفیت بارگیری]

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] تا تاریخ [تاریخ پایان] خواهد بود.

ماده ۳: مبلغ اجاره بها

مبلغ اجاره بها برای هر روز [مبلغ اجاره بها] ریال تعیین می‌گردد.

ماده ۴: محل تحویل و تحویل کامیون

محل تحویل و تحویل کامیون، [محل تحویل و تحویل] خواهد بود.

ماده ۵: تعهدات موجر

موجر متعهد می‌شود که کامیون را در تاریخ [تاریخ شروع] در محل تحویل به مستاجر تحویل دهد. همچنین، موجر متعهد می‌شود که کامیون را در طول مدت قرارداد در وضعیت سالم و قابل استفاده نگه دارد.

ماده ۶: تعهدات مستاجر

مستاجر متعهد می‌شود که مبلغ اجاره بها را در سررسید مقرر به موجر پرداخت نماید. همچنین، مستاجر متعهد می‌شود که از کامیون در طول مدت قرارداد با احتیاط و دقت استفاده نماید و در صورت بروز هرگونه خسارت به کامیون، نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ماده ۷: فسخ قرارداد

هر یک از طرفین در صورت تخلف از تعهدات خود، می‌تواند با ارسال اخطار کتبی به طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۸: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می‌شود و رای داور برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۹: نسخ شرط

هرگونه تغییر یا اصلاح در این قرارداد، باید کتباً و با امضای طرفین صورت پذیرد.

ماده ۱۰: اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در این قرارداد ذکر شده است.

محل امضای موجر

[نام و نام خانوادگی موجر] [تاریخ]

محل امضای مستاجر

[نام و نام خانوادگی مستاجر] [تاریخ]

سایر نکات

  • در قرارداد اجاره کامیون کمپرسی، می‌توان سایر تعهدات و شرایطی را نیز به دلخواه طرفین اضافه نمود.
  • در صورت اجاره کامیون کمپرسی به همراه راننده، باید مشخصات راننده نیز در قرارداد ذکر شود.
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.