راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

ماده ۱: مقدمه

با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی در کشور و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت مسئله امنیت شبکه‌ها و پایگاه‌های داده امری ضروری است که تمامی‌ مدیران فناوری این مراکز باید به آن توجه خاصی مبذول نمایند. یکی از ملزومات اساسی برای پیشگیری عملیات نفوذ به شبکه، ارزیابی شبکه توسط یک گروه یا شرکت مورد اعتماد و یا طرف قرارداد است. این شرکت در شرایط یکسان با نفوذگران، با دریافت یک آدرس اینترنتی راههای نفوذ به آن را بررسی، شناسایی و گزارش می‌نماید.

هدف اصلی این قرارداد ارزیابی یک سایت اینترنتی است که در نتیجه آن میزان توانایی شرکت پیمانکار شناسایی می‌گردد تا در صورت برخورداری از توان بالا، پروژه‌های دیگری در این زمینه به آن واگذار شود. از آنجاییکه پیمانکار اعلام می‌دارد توانایی علمی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را دارا می‌باشد، قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و طبق شرایط ذیل بین طرفین منعقد می‌گردد.

ماده ۲: طرفین قرارداد

۲-۱- سازمان ………. به نمایندگی آقای ………. به نشانی ……….، که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود.

۲-۲- شرکت ………. به نمایندگی آقای ………. به نشانی ………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود.

ماده ۳: موضوع قرارداد

۳-۱- ارزیابی وب سایت به آدرس الکترونیکی……….که منبعد در این قرارداد وب سایت خوانده می‌شود، به منظور شناسایی حفره‌های امنیتی و راههای نفوذ به آن در قالب این قرارداد انجام می‌شود.

ماده ۴: زمان اجرای قرارداد

۴-۱- از تاریخ امضاء این قرارداد حداکثر به مدت چهار هفته می‌باشدکه بنا به تشخیص کارفرما تا یک هفته قابل تمدید است.

ماده ۵: مبلغ قرارداد

۵-۱- هزینه اجرای طرح به مبلغ ……… ریال (معادل ……. تومان) می‌باشد که در پنج قسط برابر پرداخت می‌گردد. به جز پیش پرداخت که در ابتدا پرداخت می‌شود، هر قسط یک هفته پس از دریافت گزارش مربوطه پرداخت می‌گردد.

ماده۶: تعهدات

۶-۱- کارفرما موظف است هزینه‌های پروژه را به موقع پرداخت نماید.

۶-۲- پیمانکار موظف است گزارش کلیه مراحل و روشهای ارزیابی را در پایان هر هفته از زمان قرارداد، کتباً به اطلاع کارفرما برساند.

۶-۳- کارفرما درصورت تشخیص توان پیمانکار درپروژه‌های مشابه دیگر از او کمک می‌گیرد.

ماده ۸: کلیت قرارداد

این قرارداد مشتمل بر هشت ماده در دونسخه با ارزش مساوی و یک پیوست (به عنوان جزء لاینفک این قرارداد تنظیم و در تاریخ……….به امضای طرفین رسید.

پیوست شماره یکجدول زمان بندی تحویل گذارشات و اقساط
ردیفموضوعتاریخ
۱پیش پرداخت 
۲دریافت گزارش نخست 
۳دریافت گزارش دوم و پرداخت قسط دوم 
۴دریافت گزارش سوم و پرداخت قسط سوم 
۵دریافت گزارش چهارم و پرداخت قسط چهارم 
۶پرداخت قسط پنجم 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.