راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد حفر چاه

قرارداد حفر چاه

طرفین قرارداد

کارفرما:

نام: [نام کارفرما] شماره ملی: [شماره ملی کارفرما] شماره تماس: [شماره تماس کارفرما] نشانی: [نشانی کارفرما]

پیمانکار:

نام: [نام پیمانکار] شماره ملی: [شماره ملی پیمانکار] شماره تماس: [شماره تماس پیمانکار] نشانی: [نشانی پیمانکار]

موضوع قرارداد

حفر یک حلقه چاه فاضلاب به قطر [قطر چاه] و عمق [عمق چاه] در محل [محل حفاری]

مدت قرارداد

مدت قرارداد [مدت قرارداد] روز کاری از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] می‌باشد.

تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد می‌شود که:

  • کلیه ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای حفر چاه را تهیه و تأمین نماید.
  • کلیه نیروهای انسانی مورد نیاز برای حفر چاه را تأمین نماید.
  • حفر چاه را طبق نقشه‌های ارائه شده توسط کارفرما انجام دهد.
  • پس از پایان حفر چاه، چاه را به صورت کامل و ایمن تحویل کارفرما دهد.

تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌شود که:

  • محل حفاری را برای پیمانکار آماده نماید.
  • هزینه‌های مربوط به حفر چاه را طبق صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط پیمانکار پرداخت نماید.

هزینه قرارداد

هزینه کل قرارداد [مبلغ قرارداد] ریال می‌باشد که به صورت [نحوه پرداخت] پرداخت خواهد شد.

خسارت

در صورت بروز هرگونه خسارت به کارفرما یا پیمانکار در حین اجرای قرارداد، طرف زیان دیده موظف است خسارت وارده را به طرف دیگر پرداخت نماید.

فورس ماژور

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و غیره که خارج از اراده طرفین قرارداد باشد، مدت قرارداد به میزان مدتی که اجرای قرارداد به علت این حوادث متوقف شده است، تمدید خواهد شد.

حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، موضوع اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد.

مقررات عمومی

  • کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشد.
  • هرگونه تغییر و یا اصلاح در این قرارداد باید با توافق کتبی طرفین صورت گیرد.

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

کارفرماپیمانکار

[نام کارفرما] [نام پیمانکار]

[امضاء] [امضاء]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.