راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خدمات نظارتى

قرارداد خدمات نظارتى

این قرار داد در تاریخ . . . . . . . . . بین کمیته تحقیقات شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که از پس دراین قرارداد

کار فرما نامیده مىشود به نمایندگى . . . . . . . . . . . . .   مدیر عامل و رییس کمیته تحقیقات شرکت از یک طرف و
خانم / آقاى . . . . . . . فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شرکت . . . . . . . . . . . . . . .

به آدرس و تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   که از این پس دراین قرارداد ناظر نامیده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع این قرارداد با شرایط زیر منعقد مىگردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2557″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.