راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خدمات کلینیکی

قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

این قرارداد بین کارخانه ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و …….. به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ـ بلوار ……………. منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی خانم ……………. به آدرس تهران خ ………….. مدیریت درمان تأمین اجتماعی که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2560″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.