راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

این قرارداد بین کارخانه ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ـ بلوار ……………. منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف  مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی خانم ……………. به آدرس تهران خ  ………….. مدیریت درمان تأمین اجتماعی که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده ۱) موضوع قرارداد

  1. عبارت است از انجام معاینات و آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی .
  2. انجام آزمایشات درخواستی از طرف مرکز بهداشت کارخانه

آزمایش cbc . dipp

آزمایش fbs

Cholostorol . t.g

Urio aoid ; ua

B.U.N

Chost XRay(PA)

ادیومتری

اسپیرومتری

اپتیمتری ( بینایی سنجی )

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ ۲/۷/۷۹ تا پایان دوره ( آزمایشات طب کار )

ماده ۳ ) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد با توجه به تعرفه های اعلام شده سال جاری از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد .

تبصره ۱ : مبلغ پرداختی براساس تعرفه های موجود می باشد و در صورت تغییر تعرفی مبلغ تغییر می یابد .

تبصره ۲ : مبلغ دقیق آزمایشات پس از پایان معاینات مشخص می گردد .

ماده ۴) نحوه پرداخت

پس از انجام آزمایشات لازم برای ۱۰۰ نفر , کل هزینه اعلام شده از طرف مرکز طب کار , توسط کارفرما به حساب شماره ۷۰۰۶ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی واریز می گردد .

ماده ۵ ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقای ………. مسئول بهداری و مهندس …………. رئیس ایمنی و بهداشت صنعتی کارخانه سیمان ……………… به  عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردد .

ماده ۶) تعهدات کارخانه

  1. کارخانه متعهد می گردد کلیه هزینه های اعلام شده توسط پیمانکار را به شماره حساب اعلام شده از طرف پیمانکار واریز نماید .
  2. کارخانه متعهد می گردد نماینده تام الاختیار جهت همکاری در امر آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی را کتباً معرفی نماید .

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

مسئولیت حفظ , صحت انتقال محرمانه کلیه اطلاعات ارسالی به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است که نتایج آزمایشات هر مرحله را حداکثر ظرف ده روز به کارخانه ارسال نماید .

ماده ۸) حل اختلافات ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتداء از طریق مذاکره یا طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم سازش از طریق حکم مرضی الطرفین یا از طریق مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد رای داور برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود .

ماده ۹ ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورتی که تغییر یابد کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده می شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم ابلاغ مسموع نخواهد بود .

ماده ۱۰) سایر موارد

این قرارداد در ۱۰ ماده و سه نسخه در محل کارخانه ……………. تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که یک نسخه طرف قرارداد ( واحد بهداشت مدیریت درمان تأمین اجتماعی ) نسخه دیگر نزد کارخانه …………… و نسخه سوم در مرکز خدمات بهداشتی و طب کار مدیریت درمان تأمین اجتماعی نگهداری می گردد و هر نسخه آن دارای رسمیت و حکم واحد می باشد .

         پیمانکار

نماینده مدیریت درمان ………………….                                        کارفرما مدیر کارخانه ……………..

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.