راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خرید کارت پرسنلی

قرارداد خرید

 این قرارداد بین کارخانه ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……………. و …….. به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس بابل ـ بلوار ……………. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………. ( سهامی خاص ) دارای کد اقتصادی ……………. به نشانی تهران , خیابان شهید ……………. ساختمان شماره …………. طبقه ……….. آپارتمان شماره ………… تلفن ………….. فکس ………. کد پستی …………… به نمایندگی آقای …………….. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2548″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.