راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

 این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت شیمی ……………… به نمایندگی آقای …………….. فرزند ……………… شماره شناسنامه ……………. صادره ………. دارای کد اقتصادی ………….. به آدرس قزوین ……. کوچه ………… تلفن ………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2521″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.