راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد ساخت قالب بطری

قرارداد ساخت قالب

این قرارداد بین شرکت …………… به نشانی ……………………………………… با شماره تلفنهای ……………و …………… به نمایندگی آقایان ……………و ……………به ترتیب به سمتهای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت ……………به نشانی ……………………………………………………و تلفن ……………به نمایندگی آقای …………… که از این پس در این قرارداد قالبساز نامیده میشود از طرف دیگر بشرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2524″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.