راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد سرایداری باغ

قرارداد سرایداری باغ

این قرارداد به تاریخ [تاریخ] بین [نام کارفرما] به شماره ملی [شماره ملی] و کد اقتصادی [کد اقتصادی] به عنوان کارفرما و [نام سرایدار] به شماره ملی [شماره ملی] و کد ملی [کد ملی] به عنوان سرایدار منعقد می‌گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از انجام خدمات سرایداری در باغ واقع در [آدرس باغ] به مدت [مدت قرارداد].

ماده ۲: وظایف سرایدار

وظایف سرایدار به شرح ذیل است:

 • نگهداری و مراقبت از باغ و درختان
 • نظافت باغ و ساختمان‌های موجود در آن
 • باز و بسته کردن درهای باغ و کنترل رفت و آمد
 • آبیاری باغ و درختان
 • انجام سایر امور محوله از سوی کارفرما

ماده ۳: حقوق سرایدار

حقوق سرایدار به شرح ذیل است:

 • حقوق ماهیانه [مبلغ] تومان
 • مزایای قانونی (حق بیمه، عیدی و سنوات)
 • سایر مزایای توافقی (به صورت نقدی یا غیرنقدی)

ماده ۴: ساعات کار

ساعات کار سرایدار به صورت [شیفت صبح یا عصر] و [ساعات کار] می‌باشد.

ماده ۵: بیمه

کارفرما مکلف است سرایدار را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید.

ماده ۶: تعهدات کارفرما

تعهدات کارفرما به شرح ذیل است:

 • پرداخت حقوق و مزایای سرایدار به موقع
 • تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای انجام کار سرایدار
 • تأمین مسکن برای سرایدار (در صورت توافق)

ماده ۷: تعهدات سرایدار

تعهدات سرایدار به شرح ذیل است:

 • انجام وظایف خود به نحو مطلوب و با رعایت موازین قانونی
 • رعایت اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با کارفرما و سایر افراد
 • حفظ اموال و تجهیزات کارفرما

ماده ۸: مدت قرارداد

مدت این قرارداد [مدت قرارداد] می‌باشد و در پایان مدت قرارداد، در صورت تمایل طرفین، قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۹: فسخ قرارداد

این قرارداد در موارد زیر قابل فسخ می‌باشد:

 • توافق طرفین
 • عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین
 • فوت یا ورشکستگی یکی از طرفین

ماده ۱۰: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع از طریق مذاکره و توافق حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱: سایر موارد

سایر موارد پیش‌بینی نشده در این قرارداد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید.

امضاء کارفرماامضاء سرایدار

[نام و نام خانوادگی][نام و نام خانوادگی]

[شماره ملی][شماره ملی]

[کد اقتصادی][کد اقتصادی]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.