راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مدرسه

قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مدرسه

این قرارداد فی‌مابین طرفین ذیل منعقد می‌گردد:

طرف اول:

نام: سمت:

طرف دوم:

نام: سمت:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مدرسه [نام مدرسه] به عهده [نام شرکت سرویس دهنده] می‌باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] لغایت [تاریخ پایان] می‌باشد.

ماده ۳- تعهدات طرف اول

الف) تأمین ناوگان مناسب و ایمن برای سرویس دانش‌آموزان، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

ب) اعزام رانندگان مجرب و دارای گواهینامه پایه یک با تجربه حداقل ۵ سال رانندگی.

ج) رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در طول مسیر حرکت سرویس.

د) تحویل دانش‌آموزان سالم و سلامت به مدرسه و منزل.

ماده ۴- تعهدات طرف دوم

الف) تأمین اطلاعات لازم در خصوص آدرس دانش‌آموزان و زمان حرکت سرویس.

ب) پرداخت هزینه سرویس به صورت ماهیانه، مطابق با تعرفه‌های مصوب.

ج) نظارت بر عملکرد سرویس و ارائه بازخورد به طرف اول.

ماده ۵- هزینه سرویس

هزینه سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان به صورت ماهیانه، مطابق با تعرفه‌های مصوب، توسط مدرسه به طرف دوم پرداخت می‌گردد.

ماده ۶- فسخ قرارداد

این قرارداد در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم انجام تعهدات یکی از طرفین، قابل فسخ می‌باشد.

ماده ۷- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، از طریق مراجع ذیصلاح حل و فصل خواهد شد.

ماده ۸- سایر شرایط

هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد، باید به صورت کتبی و با توافق طرفین صورت گیرد.

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید.

طرف اولطرف دوم

[نام و نام خانوادگی] [نام و نام خانوادگی]

[نام شرکت سرویس دهنده] [نام مدرسه]

[تاریخ]

توضیحات:

  • در ماده ۱، نام مدرسه و شرکت سرویس دهنده باید به صورت کامل قید شود.
  • در ماده ۲، مدت قرارداد باید به صورت دقیق مشخص شود.
  • در ماده ۳، تعهدات طرف اول باید به صورت کامل و با جزئیات ذکر شود.
  • در ماده ۴، تعهدات طرف دوم باید به صورت کامل و با جزئیات ذکر شود.
  • در ماده ۵، هزینه سرویس باید به صورت دقیق و با ذکر واحد پول ذکر شود.
  • در ماده ۶، شرایط فسخ قرارداد باید به صورت دقیق ذکر شود.
  • در ماده ۷، مرجع حل اختلاف باید به صورت دقیق ذکر شود.
  • در ماده ۸، سایر شرایطی که لازم است، باید ذکر شود.

این قرارداد می‌تواند با توجه به نیاز و شرایط طرفین، مورد ویرایش قرار گیرد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.