راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد سوله

قرارداد سولــه

این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین شرکت …………………. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………… تلفن ………………. که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ……………… تلفن ………………. که از طرف دیگر فروشنده نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2515″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.