راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد فروش اقساطی لوازم خانگی

امروزه با افزایش هزینه های زندگی، خرید لوازم خانگی به صورت نقدی برای بسیاری از افراد امکان پذیر نیست. به همین دلیل، قرارداد فروش اقساطی لوازم خانگی یکی از راهکارهای محبوب برای خرید این محصولات است. در این قرارداد، فروشنده لوازم خانگی را به صورت اقساطی به خریدار می فروشد و خریدار نیز در بازه زمانی مشخص، اقساط را به فروشنده پرداخت می کند.

قرارداد فروش اقساطی لوازم خانگی

تاریخ: [تاریخ]

۱. طرف‌ها

۱.۱ فروشنده

نام: [نام فروشنده]
آدرس: [آدرس فروشنده]
تلفن: [تلفن فروشنده]
شماره ثبت: [شماره ثبت فروشنده]

۱.۲ خریدار

نام: [نام خریدار]
آدرس: [آدرس خریدار]
تلفن: [تلفن خریدار]
شماره ملی: [شماره ملی خریدار]

۲. موضوع قرارداد

۲.۱ توضیحات لوازم خانگی

لوازم خانگی موضوع این قرارداد شامل [توضیحات لوازم] می‌شود که به شرح پیوست این قرارداد می‌آید.

۲.۲ مبلغ کل فروش

مبلغ کل فروش به مبلغ [مبلغ کل فروش] ریال می‌باشد.

۳. شرایط پرداخت

۳.۱ تعداد اقساط

پرداخت مبلغ کل به تعداد [تعداد اقساط] اقساط ماهیانه انجام خواهد شد.

۳.۲ مبلغ هر قسط

مبلغ هر قسط ماهیانه [مبلغ هر قسط] ریال خواهد بود.

۳.۳ تاریخ پرداخت اولین قسط

خریدار ملزم به پرداخت اولین قسط به مبلغ [مبلغ اولین قسط] ریال در تاریخ [تاریخ پرداخت اولین قسط] خواهد بود.

۳.۴ تاریخ پرداخت اقساط بعدی

پرداخت اقساط بعدی هر ماه در تاریخ [تاریخ پرداخت اقساط بعدی] خواهد بود.

۴. تحویل کالا

۴.۱ تاریخ تحویل

لوازم خانگی مذکور در این قرارداد در تاریخ [تاریخ تحویل] به خریدار تحویل داده خواهد شد.

۴.۲ وضعیت لوازم

خریدار پس از دریافت لوازم، موظف به بررسی و تأیید وضعیت صحیح و کامل لوازم می‌باشد و در صورت هرگونه ایراد یا نقص، این موضوع را حداکثر تا [تعداد روز] روز پس از تاریخ تحویل به فروشنده اطلاع خواهد داد.

۵. جریمه تأخیر

۵.۱ مبلغ جریمه

در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط به مدت بیش از [تعداد روز تأخیر] روز، خریدار ملزم به پرداخت جریمه به میزان [درصد جریمه] درصد از مبلغ قسط مربوطه خواهد بود.

۵.۲ مبلغ جریمه تأخیر پس از انقضای تعهد

در صورت تأخیر بیش از [تعداد روز انقضا] روز از زمان تأخیر، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ جریمه بیشتر به میزان [درصد جریمه افزایشی] درصد از مبلغ قسط مربوطه خواهد بود.

۶. رخدادهای ناخواسته

۶.۱ بیماری یا حوادث

در صورت بروز بیماری یا حوادثی که امکان پرداخت قسط را برای خریدار غ

یرممکن کند، خریدار ملزم به اطلاع‌رسانی به فوریت به فروشنده و تأیید توسط مراجع مربوطه خواهد بود.

۶.۲ تغییر شرایط مالی

در صورت تغییر شرایط مالی خریدار به گونه‌ای که امکان پرداخت قسط را به‌طور معقول نساخته باشد، خریدار ملزم به اطلاع‌رسانی به فوریت به فروشنده خواهد بود.

۷. رفع اشکال و تغییرات

۷.۱ توافق برای رفع اشکال

هر گونه اختلاف یا اشکال در اجرای این قرارداد توسط طرفین، به توافق‌نامه‌ای که توسط هر دو طرف مشترک امضاء گردد، حل خواهد شد.

۷.۲ تغییرات

تغییرات در این قرارداد تنها با توافق کتبی هر دو طرف اعمال خواهد شد.

۸. پایان قرارداد

۸.۱ پایان توافق

این قرارداد پس از پرداخت کامل مبالغ مقرر و به شرط عدم وجود هیچگونه بدهی یا اعتبار باز بسته خواهد شد.

۸.۲ لغو قرارداد

در صورت عدم پرداخت قسط‌ها تا پایان تعهدات به موقع و به موجب توافق‌نامه، این قرارداد از سوی فروشنده لغو و معلق خواهد شد.

۹. اطلاعات تکمیلی

۹.۱ مدت اعتبار قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضای طرفین به مدت [مدت اعتبار قرارداد] ماه اعتبار خواهد داشت.

۹.۲ تسویه حساب‌ها

تسویه حساب‌ها بصورت نقدی یا از طریق حساب بانکی مشخص شده توسط خریدار انجام خواهد شد.

این قرارداد توسط طرفین مطالعه و تأیید شده است:

فروشنده:
امضا: ___
نام: [نام فروشنده]

خریدار:
امضا: ___
نام: [نام خریدار]


لطفاً در این نمونه قرارداد، مواردی که در [ ] ذکر شده‌اند، با اطلاعات مربوط به معامله شما تغییر داده شوند. همچنین، توصیه می‌شود که در تدوین قرارداد، با یک مشاور حقوقی مشورت کنید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.