راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری رستوران

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری رستوران

ماده ۱- طرفین قرارداد

  • طرف اول: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] به شماره شناسنامه [شماره] و شماره ملی [شماره] متولد [تاریخ] که از این پس طرف اول خوانده می شود.
  • طرف دوم: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] به شماره شناسنامه [شماره] و شماره ملی [شماره] متولد [تاریخ] که از این پس طرف دوم خوانده می شود.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری در راه اندازی و اداره یک رستوران به نام [نام رستوران] واقع در [آدرس] است.

ماده ۳- میزان سرمایه گذاری

طرف اول مبلغ [مبلغ] تومان و طرف دوم مبلغ [مبلغ] تومان به عنوان سرمایه گذاری در این پروژه مشارکت می کنند.

ماده ۴- سهم طرفین

سهم طرف اول از سود و زیان حاصل از این مشارکت [درصد] و سهم طرف دوم [درصد] است.

ماده ۵- شرایط اداره رستوران

  • مدیریت رستوران بر عهده [نام] خواهد بود.
  • در صورت بروز اختلاف در خصوص اداره رستوران، طرفین با توافق یکدیگر تصمیم گیری خواهند کرد و در صورت عدم توافق، آقای … داور مورد توافق خواهد بود.

ماده ۶- مدت قرارداد

مدت این قرارداد [مدت] سال است.

ماده ۷- فسخ قرارداد

هر یک از طرفین می تواند در صورت بروز هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ کند:

  • عدم رعایت تعهدات طرف دیگر
  • فوت یکی از طرفین

ماده ۸- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در خصوص اجرای این قرارداد، طرفین با مراجعه به داور مرضی الطرفین (آقای …) موضوع را حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۹- نسخ

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم شده است که هر یک از طرفین یک نسخه از آن را نزد خود خواهد داشت.

امضاء طرف اول [نام و نام خانوادگی] [تاریخ]

امضاء طرف دوم [نام و نام خانوادگی] [تاریخ]

توضیح

این قرارداد فقط یک نمونه است و ممکن است در موارد خاص نیاز به تغییراتی داشته باشد. بنابراین، قبل از امضای قرارداد حتماً با یک وکیل مشورت کنید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.