راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد نصب سیستم اتوماسیون اداری

 قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

 این قرارداد براساس مجوز شماره                 مورخ           ……………………… بین شرکت ……………………با نمایندگی آقایان           رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و      عضو هیأت مدیره که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت                      ثبت شده بشماره     با نمایندگی آقایان                  مدیرعامل و            رئیس هیأت مدیره که حسب آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره                        مورخ                        دارای حق امضاء می­باشند و از این پس پیمانکار نامیده می­شوند از طرف دیگرمنعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد قرارداد می­باشند.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2385″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.