راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد نظافت راه‌پله

قرارداد نظافت راه‌پله

تاریخ: [تاریخ]

بین طرف اول: [نام و اطلاعات شرکت یا فرد نظافت‌کننده]

آدرس: [آدرس]

تلفن: [تلفن]

و طرف دوم: [نام و اطلاعات ساکنین یا مدیریت ساختمان]

آدرس: [آدرس]

تلفن: [تلفن]

موضوع قرارداد:

به اساس این قرارداد، طرف اول متعهد است که خدمات نظافت راه‌پله در [نام ساختمان] را انجام دهد. خدمات شامل تمیز کردن پله‌ها، شستشوی سطوح، جمع‌آوری زباله و هرگونه کار دیگری مرتبط با نظافت راه‌پله می‌شود.

مدت قرارداد:

این قرارداد برای مدت [تعیین مدت، مثلاً ۶ ماه] اعتبار دارد و پس از این مدت می‌تواند با توافق طرفین تمدید شود.

هزینه و شرایط پرداخت:

مبلغ ماهیانه برای خدمات نظافت به اندازه [مبلغ] تعیین شده است و پرداخت آن حداکثر تا پایان هر ماه انجام خواهد شد.

تعهدات طرف اول:

طرف اول متعهد است که خدمات نظافت راه‌پله را به صورت دقیق و مطابق با استانداردهای تعیین شده ارائه دهد. در صورت هر گونه مشکل یا نارضایتی از سوی طرف دوم، طرف اول تعهد دارد که در اسرع وقت به رفع مشکل پرداخته و خدمات را بهبود دهد.

لغو قرارداد:

هر یک از طرفین می‌توانند با اطلاع به طرف دیگر، حداقل [تعیین مهلت، مثلاً ۳۰ روز] قبل از تاریخ انقضاء قرارداد، قرارداد را لغو کنند.

تغییرات در خدمات:

هر گونه تغییر در نوع یا حجم خدمات نظافت باید با توافق کتبی طرفین انجام شود. در صورت نیاز به تغییرات، هر طرف ملزم به اطلاع دادن دیگر طرف و تعیین شرایط جدید است.

بیمه:

طرف اول ملزم به داشتن بیمه مسئولیت مدنی برای پوشش هر گونه خسارتی است که ناشی از اشتباهات یا اقدامات خود در ارائه خدمات باشد. طرف اول موظف به ارائه مدارک بیمه معتبر به طرف دوم است.

مسئولیت از دست رفتن یا صدمه دیدن تجهیزات:

هر گونه تجهیزات مورد استفاده در ارائه خدمات نظافت در اختیار طرف اول قرار دارد. در صورت از دست رفتن یا صدمه دیدن تجهیزات توسط طرف اول، او ملزم به جایگزینی یا تعویض آنها به همان وضعیت و کیفیت است.

تعهد به رعایت قوانین و مقررات:

طرف اول متعهد است که در ارائه خدمات نظافت، تمامی قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی محیط را رعایت نماید. در صورت عدم رعایت این تعهدات، طرف دوم می‌تواند قرارداد را لغو کند.

حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف یا انتقاد از سوی هر یک از طرفین، آنها متعهد به حل و فصل آن اختلاف به صورت دوستانه و با توافق می‌شوند. در صورتی که توافق حاصل نشود، مسائل به داوری مراجعه می‌کند.

این قرارداد توسط طرفین به توافق رسیده و با امضاء طرفین به اجرا گذاشته می‌شود.

طرف اول: [امضاء]                       تاریخ: [تاریخ]

طرف دوم: [امضاء]                       تاریخ: [تاریخ]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.