راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد همکاری دندانپزشک و درمانگاه

قرارداد همکاری دندانپزشک و درمانگاه

ماده ۱- مشخصات طرفین

کارفرما:

نام: نام خانوادگی: شماره ملی: کد پستی: آدرس: شماره تلفن:

پیمانکار:

نام: نام خانوادگی: شماره نظام پزشکی:

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، همکاری دندانپزشک با درمانگاه [نام درمانگاه] در زمینه ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران می‌باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت قرارداد [تعداد] ماه از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] می‌باشد.

ماده ۴- میزان همکاری

دندانپزشک متعهد می‌گردد که در طول مدت قرارداد، به صورت [شیفت] در درمانگاه حضور داشته باشد و خدمات دندانپزشکی زیر را به بیماران ارائه دهد:

 • [لیست خدمات دندانپزشکی]

ماده ۵- حق الزحمه

حق الزحمه دندانپزشک به صورت [درصد] از کل درآمد حاصل از ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران می‌باشد.

ماده ۶- تعهدات دندانپزشک

دندانپزشک متعهد می‌گردد که در طول مدت قرارداد، موارد زیر را رعایت نماید:

 • به صورت دقیق و با رعایت استانداردهای پزشکی، خدمات دندانپزشکی را به بیماران ارائه دهد.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل در حین درمان، بلافاصله به کارفرما اطلاع دهد.
 • کلیه دستورالعمل‌های صادره از سوی کارفرما را رعایت نماید.

ماده ۷- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌گردد که در طول مدت قرارداد، موارد زیر را رعایت نماید:

 • کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز دندانپزشک را در اختیار وی قرار دهد.
 • کلیه امور مربوط به بازاریابی و تبلیغات برای جذب بیماران را بر عهده گیرد.
 • کلیه حقوق و مزایای دندانپزشک را مطابق با توافقات صورت گرفته، پرداخت نماید.

ماده ۸- تغییر در قرارداد

هرگونه تغییر در قرارداد، با توافق کتبی طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۹- فسخ قرارداد

هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱۰- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع اختلاف از طریق ارجاع به داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱- سایر شرایط

[سایر شرایط]

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و هر نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

[امضاء کارفرما]

[امضاء دندانپزشک]

توضیحات

 • در ماده ۲، باید کلیه خدمات دندانپزشکی که دندانپزشک متعهد به ارائه آن می‌باشد، به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۳، باید میزان حضور دندانپزشک در درمانگاه به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۴، باید نحوه محاسبه حق الزحمه دندانپزشک به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۵، باید کلیه تعهدات دندانپزشک به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۶، باید کلیه تعهدات کارفرما به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۸، باید شرایط تغییر در قرارداد به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۹، باید شرایط فسخ قرارداد به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۱۰، باید مرجع حل اختلاف به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۱۱، باید سایر شرایط که ممکن است مورد توافق طرفین باشد، ذکر شود.

این قرارداد تنها یک نمونه است و ممکن است با توجه به شرایط خاص کار، نیاز به تغییراتی داشته باشد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.