راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد پست مستقیم

ماده ۱)‌مقــدمه

قرارداد حاضر فی مابین شرکت / مؤسسه …………….ثبت شده به شماره……………. با نمایندگی آقای ……………….فرزند ………… دارای شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد …….. که از این پس باختصار طرف قرارداد نامیده می شود از یک طرف و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای ………………………………. که از این پس به اختصار پست نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط و مقررات ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد بانجام کامل مفاد قرارداد می باشند.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2649″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.