راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد پیمانکاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی

قرارداد پیمانکاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی

این قرارداد در تاریخ [تاریخ] بین [نام کارفرما] به شماره ملی [شماره ملی] به نشانی [آدرس] به عنوان کارفرما و [نام پیمانکار] به شماره ملی [شماره ملی] به نشانی [آدرس] به عنوان پیمانکار به شرح زیر منعقد می‌گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از [محل نگهبانی] به شرح زیر:

 • نوع نگهبانی: شبانه‌روزی، روزانه، ساعتی
 • تعداد نگهبانان: [تعداد] نفر
 • شیفت کاری: [شیفت کاری]
 • وظایف نگهبانان: [وظایف نگهبانان]

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرارداد [مدت] ماه از تاریخ [تاریخ] می‌باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد [مبلغ] ریال می‌باشد که به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

 • پیش پرداخت: [مبلغ] ریال در تاریخ [تاریخ]
 • پرداخت ماهانه: [مبلغ] ریال در پایان هر ماه

ماده ۴- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌گردد موارد زیر را به انجام رساند:

 • تهیه و تحویل محل نگهبانی به پیمانکار
 • پرداخت مبلغ قرارداد در موعد مقرر
 • همکاری با پیمانکار در انجام وظایف نگهبانی

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد می‌گردد موارد زیر را به انجام رساند:

 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای نگهبانی
 • آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
 • تجهیز نگهبانان به تجهیزات و امکانات لازم
 • انجام وظایف نگهبانی طبق مفاد قرارداد

ماده ۶- مسئولیت‌ها

مسئولیت‌های طرفین قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

 • مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات محل نگهبانی بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • مسئولیت حوادث و خسارات ناشی از عمل یا قصور نگهبانان بر عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۷- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می‌شود. داور یا داوران توسط طرفین قرارداد انتخاب خواهند شد.

ماده ۸- نسخ متعدد

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید. هر نسخه از این قرارداد دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

ماده ۹- تجهیزات و امکانات نگهبانی

پیمانکار متعهد می‌گردد تا نگهبانان را با تجهیزات و امکانات لازم از جمله لباس فرم، سلاح، تجهیزات حفاظت فردی، و تجهیزات ارتباطی مجهز نماید.

ماده ۱۰- آموزش نگهبانان

پیمانکار متعهد می‌گردد تا نگهبانان را در زمینه‌های زیر آموزش دهد:

 • قوانین و مقررات مربوط به نگهبانی
 • روش‌های پیشگیری از وقوع جرم
 • روش‌های مقابله با وقوع جرم

ماده ۱۱- نظارت بر نگهبانان

کارفرما حق دارد تا بر عملکرد نگهبانان نظارت نماید. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی نگهبانان، کارفرما می‌تواند مراتب را به پیمانکار گزارش نماید.

ماده ۱۲- حق فسخ قرارداد

هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند در صورت بروز شرایط زیر، قرارداد را فسخ نماید:

 • عدم انجام تعهدات توسط طرف دیگر
 • ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد
 • بروز حوادث غیرمترقبه که انجام تعهدات قرارداد را غیرممکن سازد

ماده ۱۳- شرایط پرداخت خسارت

در صورت بروز خسارات به اموال یا افراد ناشی از عمل یا قصور نگهبانان، پیمانکار متعهد می‌گردد تا خسارات وارده را جبران نماید.

ماده ۱۴- حل اختلافات بین نگهبانان

در صورت بروز اختلاف بین نگهبانان، پیمانکار متعهد می‌گردد تا اختلافات را به صورت مسالمت‌آمیز حل نماید. در صورت عدم امکان حل اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز، موضوع اختلاف به کارفرما ارجاع می‌شود.

ماده ۱۵- سایر شرایط

سایر شرایط قرارداد که در این قرارداد ذکر نشده‌اند، طبق توافق طرفین قرارداد تعیین می‌گردند.

امضاء کارفرما امضاء پیمانکار

توضیح:

 • در ماده ۱، مشخصات محل نگهبانی باید به طور کامل ذکر شود.
 • در ماده ۲، مدت قرارداد باید به صورت دقیق مشخص شود.
 • در ماده ۳، مبلغ قرارداد باید به صورت دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۴، تعهدات کارفرما باید به طور کامل ذکر شود.
 • در ماده ۵، تعهدات پیمانکار باید به طور کامل ذکر شود.
 • در ماده ۶، مسئولیت‌های طرفین قرارداد باید به طور کامل ذکر شود.
 • در ماده ۷، نحوه حل اختلاف باید به طور کامل ذکر شود.

این قرارداد تنها یک نمونه است و ممکن است بسته به شرایط خاص، نیاز به تغییر داشته باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.