راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد کار آشپز

قرارداد کار آشپز

ماده ۱- طرفین قرارداد

به موجب این قرارداد، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی آشپز] به عنوان آشپز در [نام شرکت یا رستوران] به مدیریت آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارفرما] به کار گمارده می‌شود.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، انجام امور آشپزی در [نام شرکت یا رستوران] شامل تهیه، پخت و توزیع غذا برای [مخاطبان غذا] می‌باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت این قرارداد [تعداد] ماه شمسی از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] تا تاریخ [تاریخ پایان قرارداد] می‌باشد.

ماده ۴- ساعات کار

آشپز موظف است طبق برنامه‌ای که توسط کارفرما تعیین می‌شود، در ساعات اداری [ساعت شروع] تا [ساعت پایان] در [نام شرکت یا رستوران] حضور داشته باشد.

ماده ۵- حقوق و مزایا

**حقوق ماهانه آشپز به مبلغ [مبلغ] ریال تعیین می‌شود. همچنین، کارفرما موظف است به آشپز مزایای زیر را پرداخت نماید:

 • [فهرست مزایا]

ماده ۶- وظایف و مسئولیت‌های آشپز

**وظایف و مسئولیت‌های آشپز به شرح زیر می‌باشد:

 • تهیه و پخت غذاهای متنوع و خوشمزه با رعایت اصول بهداشتی
 • رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار
 • همکاری با سایر پرسنل آشپزخانه
 • حفظ و نگهداری تجهیزات آشپزخانه

ماده ۷- وظایف و مسئولیت‌های کارفرما

**وظایف و مسئولیت‌های کارفرما به شرح زیر می‌باشد:

 • فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای انجام کار آشپز
 • پرداخت حقوق و مزایای آشپز طبق این قرارداد
 • نظارت بر حسن انجام کار آشپز

ماده ۸- موارد فسخ قرارداد

**این قرارداد در موارد زیر قابل فسخ می‌باشد:

 • فوت یکی از طرفین
 • ورشکستگی یکی از طرفین
 • استعفای آشپز با اطلاع کتبی به کارفرما حداقل [تعداد] روز قبل
 • اخراج آشپز توسط کارفرما با دلیل موجه

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع اختلاف از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰- سایر موارد

این قرارداد در [تعداد] نسخه تهیه و به امضای طرفین رسیده است. هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

امضاء کارفرما

امضاء آشپز

تاریخ

در صورت تمایل، می‌توانید موارد دیگری را نیز به این قرارداد اضافه نمایید، مانند:

 • شرایط بیمه‌ای آشپز
 • شرایط ارتقاء شغلی آشپز
 • شرایط پایان قرارداد (به جز موارد فسخ قرارداد)

همچنین، می‌توانید این قرارداد را با توجه به شرایط خاص خود ویرایش نمایید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.