راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

لیست نشریات مورد قبول وزارت علوم

لیست نشریات مورد قبول اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مقالات منتشره در پایگاه‌های زیر به عنوان مقالات مورد قبول این اداره از دانش آموختگان محترم پذیرفته خواهد شد.

۱– کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www. msrt. ir/fa/rppc/pages/Files/ValidPublications. aspx

۲– کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی

Journals. research. ac. ir

۳– کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت ISC (بجز لیست نشریات حدف شده –Excluded)

mjl. isc. gov. ir

۴– کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت JCR

www. msrt. ir/fa/rppc/pages/Files/ValidPublications. aspx

۵– کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت Scopus

www. elsevier. com/online-tools/scopus/content-overview

توجه‌های مهم:

۱– پذیرش مقالات منتشره در این مجلات مشروط به‌عدم ذکر این نشریات در فهرست نشریات نامعتبر مندرج در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (آدرس http://www.msrt.ir/Fa/rppc/pages/Files /InvalidForeignPublications. aspx) می‌باشد.

۲– تاریخ پذیرش مقاله ملاک بوده و چنانچه در تاریخ پذیرش مقاله، مجله مورد نظر معتبر بوده است مقاله مزبور از دانش آموخته پذیرفته می‌شود.

۳– یادآوری می‌شود سایر ضوابط و مقررات ذکر شده برای پذیرش مقالات (قابل مشاهده در پایگاه اطلاع‌رسانی این اداره کل به نشانی http://grad.saorg.ir/Credential-Evaluation-Book) نیز باید مورد توجه قرارگیرد. به عنوان مثال، برای دانش آموختگان حوزه کشورهای مستقل مشترک المنافع، چاپ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی دارای نمایه بین المللی منتشره در کشورهای حوزه مذکور قابل قبول نمی‌باشد.

منبع: اداره کل دانش آموختگان

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.