راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم گویای چیست؟ + اطلاعیه‌های جدید

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۰ و در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ اینگونه بیان کرده است؛ مجلس شورای اسلامی ایران تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت ۳ ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه هستند که اگر موارد مقرر در ماده ۲۷۲ را بجا نیاورند، باید جریمه ۲۰% مالیات متعلقه را بپردازند.

اما مشمولین ماده ۲۷۲، تغییرات ماده ۲۷۲ ق.م.م، گزارشات حسابرسی مربوطه و همچنین بخشودگی جرایم و … چه نتیجه را در بر دارند؛ برای اطلاع بیشتر از این موارد و اطلاعیه جدید ماده ۲۷۲ قانون مالیات مستقیم در این مطلب ما را همراهی کنید.

ماده ۲۷۲ قانون مالیات مستقیم، مصوبه سال ۱۳۹۴

سازمان امور مالیاتی کشور مطابق یک اطلاعیه اعلام کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند صورت های مالی حسابرسی خود را ارائه کنند، آن هم در ۳ گروه که عبارت انداز:

  • شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
  • اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان
  • افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

ارتباط سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م، مصوبه تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱

سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در مجلس شورای اسلامی و بنا به ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، تمامی واحدهای بازرگانی، تولیدی و خدماتی را موظف دانست تا به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا حتی موسسات حسابرسی که وابسته به جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، با اظهارنامه های مالیاتی و یا ۳ ماه بعد از انقضای ارائه اظهارنامه در صورت انجام ندادن موارد ذکر و مقرر شده در ماده ۲۷۲ ق.م.م مشمول به پرداخت جریمه هستند که معادل ۲۰% مالیات متعلقه نیز است.

تغییرات ماده ۲۷۲ ق.م.م

بر طبق بخشنامه ۳۵۳۳۸/۲۳۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ و نکاتی در رابطه با ماده ۲۷۲ قانون مالیات مستقیم اصلاح شده در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ تغییرات این ماده بر اساس مطالب زیر است:

تمامی دستگاه هایی که بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها ربط دارد از قبیل موسسات و بانک ها و موسسات بیمه و در نهایت شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی، بنیاد مستضعفین و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و شرکت های تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی و موسساتی که چگونگی مالکیت سرمایه آن ها بنا به قوانین مرتبط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش مراکز اجرایی اداره می‌شوند.

و اما سایر مراکز عمومی که بر طبق اساسنامه و قوانین لازم الاجرا موظف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.

نکته: مراکز، موسسات و یا شرکت هایی که کلا بیشتر از ۵۰% سرمایه آنها به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم است متعلق به دستگاه های موضوع بند “الف” هستند. همچنین ۲۰% مالیات متعلقه تحت عنوان جریمه عدم رعایت قوانین ذکر شده در زمان مقرر پیش بینی شده است که شرکت های فوق در صورت عدم رعایت مقررات از شروع سال مالی جدید که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ است مشمول به پرداخت جریمه گفته شده هستند.

اطلاعیه جدید ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۷۲ ق.م.م

ابلاغ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی که مبنی بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیتشان و به خاطر اطلاعیه سازمان که براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ابلاغ شده است؛ موظف به رعایت قوانین ماده ۲۷۲ ق.م.م مصوبه به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده گردیده است.

با توجه با مطلب گفته شده برای افراد تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالیشان از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ به بعد است. باید بیان کنیم که جریمه مقرر در ماده ۲۷۲ از افراد مشمول به شرح این بند که سال مالیشان از ۱۳۹۶/۱/۱ به بعد است، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در زمان مقرر در ماده ۲۷۲ بر حسب مقررات قابل مطالبه است. شرکت های موضوع بند “الف” و “د” ماده واحده عبارت انداز:

  • شرکت ها و موسسات موضوع بندهای “الف” و “د” ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی
  • موسسات پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی

۱- شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

در توضیح این شرکت ها باید بگوییم که شرکت های پذیرفته شده یا حتی متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و همچنین شرکت های موضوع بند های الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی کشور شامل این مورد هستند. اما نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به اجرای اصلاحیه که در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ بود؛ مقررات و قوانین موجود در ماده ۲۷۲ ق.م.م در ارتباط با افراد که مشمول این بند هستند استارت سال مالیشان  از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ قابل اجرا است.

۲- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان

در ارتباط این مورد باید بیان کنیم که مواردی مانند شعبه ها و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون در سال ۱۳۷۶ اجازه ثبت شعبه را گرفتند، موسسات سهامی عام و شرکت های وابسته به آنها و موسسات غیر دولتی و همچنین سازمان ها و نهاد های وابسته به آن ها مشمول این مورد می‌شوند.

۳- افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی مانند موسسات سهامی خاص، موسسات انتفاعی که تجاری نیستند، موسسات تعاونی و اشخاص حقیقی که بنا به قانون مربوطه موظف هستند تا دفاتر عمومی را حفظ کنند، بر اساس آخرین اظهارنامه که باید تسلیم میکردند. جمع کل ناخالص درآمد که شامل فروش و خدمات عملیاتی و غیر عملیاتی هستند بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال که در مورد شرکت های پیمانکاری که میزان دریافتی آنها از بابت موضوعات منعقد شده بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال و یا جمع دارایی آنها بیشتر از ۸۰ میلیارد ریال باشد، مشمول از مورد هستند.

🔻نکته

مفاد موارد گفته شده در ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان و افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان که استارت سال مالیشان از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ به بعد است لازم الرعایه است.

با توجه به مراتب گفته شده در ماده ۲۷۲ ق.م.م در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ و همچنین تکالیف اشخاص گفته شده در موارد فوق در اجرای مقررات مربوطه و اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خودشان باقی هستند.

اطلاعیه جدید ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
مشمولین ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

جریمه و بخشودگی جرایم ماده ۲۷۲

سازمان امور مالیاتی کشور ایران با صدور یک بخشنامه به رفع ابهام از ماده های ۵۳، ۸۱، ۱۰۳، ۱۳۸ مکرر و شرط های موجود در بند “ت” ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر؛ استهلاک زیان سنواتی بند ۲ ماده ۱۴۸، کتمان از درآمد که موضوع ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ و ماده ۲۳۸ است، جریمه ماده ۲۷۲ و بخشودگی آن را نیز بیان کردند. اما در ارتباط با جرایم غیر قابل بخشش از نظر دارایی میتوانید به این مطلب مراجعه نمایید.

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف هستند صورت های مالی حسابرسی شده را ارائه کنند با یک سری تغییرات ریالی برای اشخاص مشمول و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی ایران تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسین رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت ۳ ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه می‌باشند که اگر موارد مقرر در ماده ۲۷۲ را بجا نیاورند، باید جریمه ۲۰% مالیات متعلقه را بپردازند.

۱- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان

در ارتباط این مورد باید بیان کنیم که مواردی مانند شعبه ها و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون در سال ۱۳۷۶ اجازه ثبت شعبه را گرفتند، موسسات سهامی عام و شرکت های وابسته به آنها و موسسات غیر دولتی و همچنین سازمان ها و نهاد های وابسته به آن ها مشمول این مورد می‌شوند.

۲- افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

اشخاص حقیقی و حقوقی مانند؛ موسسات و شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها، موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه آنها و اشخاص حقیقی طبق مقررات قانونی مربوط، موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد آنها بیش از ۸۰ میلیون میلیارد ریال است و در ارتباط با شرکت های پیمانکاری که دریافتی آنها برای پیمان های منعقد شده، بیش از ۸۰ میلیارد ریال است، یا جمع دارایی آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال است، این قانون صدق می‌کند.

چه شرکت هایی باید حسابرسی شوند؟

شرکت ها یا موسسات موضوع بند های “الف” و “د” ماده واحدی که همان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران دیصلاح تحت عنوان حسابدار رسمی است

در رابطه با این مورد باید خاطر نشان کنم همان طور که مطالب فوق ذکر کرده ایم این مورد شامل موسسات پذیرفته شده یا حتی متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و همچنین موسساتی که موضوع بند های “الف” و “ب” ماده ۷ اساسنامه قوانین سازمان حسابرسی است.

لازم الرعایه بودن اطلاعیه جدید ماده ۲۷۲ ق.م.م

مفاد این اطلاعیه جدید در مورد اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه شروع می‌شود، لازم الرعایه است. تکلیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوطه و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند.

در نتیجه

بنا به اطلاعیه جدید ماده ۲۷۲ ق.م.م تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسین رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت ۳ ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه می‌باشند که اگر موارد مقرر در ماده ۲۷۲ را بجا نیاورند، باید جریمه ۲۰% مالیات متعلقه را بپردازند.

و اما شرکت هایی مشمول ماده ۲۷۲ هستند تحت عنوان شرکت ها یا موسسات موضوع بند های “الف” و “د” ماده واحدی که همان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح تحت عنوان حسابدار رسمی، اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان، افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان نیز است.

منبع: پرشین حساب

۴.۳/۵ - (۴۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.