ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

متن قانون ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

Zeen Social Icons

More Stories
احتمال لغو روادید میان ایران و عراق
پیام به ما در واتس اپ