راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مصوبه شورای عالی اداری درمورد افراد ممنوع الخروج

دادگستری جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشورـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور


شورای عالی اداری در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره ۱۳۵ / د ش مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۰ این شورا ، موضوع بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات و ارایه خدمات به موقع و موثر به مراجعین دستگاههای اجرائی کشور ، به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود :


۱ ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم می نماید تا اسامی افراد ممنوع الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور ، و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل کشور به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد . اداره کل گذرنامه از دریافت درخواستهایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذی صلاح به این اداره کل ارسال می شود ، خودداری خواهد نمود .


۲ ـ محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور فرد مورد نظر را همزمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و در صورت رفع موجبات ممنوعیت و یا تمدید مدت آن ، موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می نمایند .


۳-چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور از سوی دستگاههای ذی صلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یک سال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع الخروج خارج می گردد .


۴ ـ کلیه دستگاههای دولتی و اجرائی کشور و نهاده های انقلاب اسلامی که در چهار چوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد می باشند به استثنای دستگاههایی که به موجب قانون صلاحیت ممنوع الخروج نمودن افراد را دارند صرفاً از طریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواستها امتناع خواهد نمود .


۵ ـ کلیه دستگاههایی که موجب قانون ذی صلاح در ممنوع الخروج نمودن افراد از کشور می باشند همزمان با اعلام ممنوعیت خروج از کشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مراتب را به نحوه مقتضی به فرد مورد نظر اعلام می نمایند .


۶ ـ کلیه دستگاههایی که موجب قانون ، ذی صلاح در ممنوع الخروج نمودن افراد از کشور می باشند ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از کشور افراد مورد نظر در آن دستگاه بصورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خود داری نمایند .


۷ ـ اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه ، وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه ، ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام می نماید .


۸ ـ وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاههای ذیربط و مبادی خروجی کشور ، تمهیدات لازم با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه ماه فراهم می نماید .


۹ ـ مسوولیت اجرائی مفاد این مصوبه به عهده مسئولین دستگاههای ذیربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه ، گزارشهای لازم را به شورای عالی اداری ارایه می نماید.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی و اداری ـ سید محمد میر محمدی

تاریخ تصویب : ۱۳۷۴/۰۵/۱۰مرجع تصویب : مصوبات شورای عالی اداری تاریخ ابلاغ : ۱۳۷۴/۰۵/۱۵شماره ابلاغیه : ۱۶۷۶/دش/۱

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.