راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد از طرف خریدار (با خیار شرط)

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد که در زیر درج می‌گردد مربوط است به فسخ قرارداد به استناد حق فسخ مورد تراضی در قرارداد. البته که فسخ قرارداد ممکن است با احراز شرایطی مانند غبن (متضرر شدن) تدلیس (فریبکاری)، به دلیل‌عدم پرداخت ثمن و دلایل دیگری مانند معیوب بودن مورد معامله، مستحق للغیر بودن قسمتی از مورد معامله و موارد دیگر باشد.

در جایی که طرفین در قرارداد شرط می‌نمایند که هر یک از طرفین یا هر دو آن‌ها یا حتی شخصی غیر از طرفین قرارداد در مدت معین، حق فسخ قرارداد را داشته باشند، هر شخصی که به وی حق فسخ قرارداد داده شده است و در اصطلاح حقوقی به او مشروط له می‌گویند، می تواند در مهلت تعیینی مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نماید. به چنین شرط فسخی، «خیار شرط» گفته می‌شود. که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

توضیح اینکه برای اِعمال چنین حق فسخی که بدان «خیار شرط» گفته می‌شود، باید به مفاد توافق و شرط توجه نمود.

در خیار شرط بر خلاف موارد دیگر فسخ قانونی مانند خیار عیب و خیار غبن، الزامی نیست که دلیلی برای ایجاد حق فسخ وجود داشته باشد هر چند عکس این مورد یعنی منوط نمودن ایجاد حق فسخ به تحقق امری یا شرطی، منعی ندارد مثلاً ایجاد حق فسخ به علت‌عدم پرداخت ثمن، برطرف نشدن مشکلات حقوقی ملک مورد قرارداد و موانع قانونی انجام معامله و مانند آن.

فرض حقوقی منتهی به نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد زیر ناظر به موردی است که ملکی به فروش رفته و در در مبایعه نامه شرط شده است که هریک از طرفین یا صرفاً خریدار از تاریخ قرارداد تا ۳۰ روز می‌توانند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نمایند.

در اینجا خریدار بعد از عقد مبایعه نامه به هر علت و انگیزه می‌تواند اعلام فسخ نماید. به هر حال خریدار ممکن است به دلیل اینکه قیمت مورد توافق را فراتر از قیمت واقعی می‌داند و یا از دید او مورد معامله، معیوب می‌باشد، تصمیم به فسخ قرارداد می‌گیرد.

شیوه اعلام فسخ قرارداد

بر خلاف تصور غالب، فسخ قرارداد به صرف اعلام شفاهی نیز میسر است ولی ارسال اظهارنامه مطمئن‌ترین راه برای اعلام فسخ می‌باشد چون انکار مواردی مانند اعلام شفاهی آسان است. و اثبات ادعا در عالم حقوق کارساز است. با این توضیح، نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد در زیر درج می‌گردد.

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد از طرف خریدار

اظهارکننده: مشخصات خریدار

مخاطب: مشخصات فروشنده

موضوع: اعلام فسخ قرارداد

مخاطب محترم: جناب آقای…/ سرکار خانم…/شرکت… با سلام

همان طوری که مستحضرید به موجب مبایعه نامه شماره… مورخ… بنده یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی… را از جنابعالی خریداری نموده‌ام و در بند… قرارداد مذکور شرط شده که هر یک از طرفین می‌توانند ظرف دو هفته از تاریخ تنظیم قرارداد، مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نمایند.

با توجه به مراتب بالا به استناد ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹۹ قانون مدنی بدین وسیله اراده رسمی خویش مبنی بر فسخ قرارداد را اعلام داشته و متذکر می‌گردد ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ این اظهارنامه، نسبت به استرداد ثمن اقدام نمایید و الا با طرح دعوی در مراجع حقوقی نسبت به احقاق حق خویش و مطالبه ثمن، خسارت تاخیر تادیه، خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اقدام خواهم نمود.

با تشکر

منبع: وب سایت مسعود فریدنی

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.