راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند وصیت نامه

بعد الحمدوالصلوه وسپاس وستایش وثنای پروردگار پاک وبنام خداوند جان وخرد کزین برتراندیشه برنگذرد، وبنام اوکه بقای هستی را بنا نهاد و سلام علی رسول اله وآله الطاهرین و بنابه مقتضای آیه شریفه (کل نفس ذائقه الموت) هر ذی روحی شربت مرگ را خواهی نخواهی باید بنوشد وخلعت ارتحال را به عالم بقا بایستی بپوشد درشریعت اسلام مومن و متقی کسی است که تهیه سفر را قبلا نموده و در زمان حیات خود در مقام انشاء وصیت برآید
پس خوشا بحال کسانی که در دنیا نفس اماره را زیرپا گذاشته و خود را به زیور تقوی و فضیلت آراسته وبا قلبی مصفا و روحی آماده و مهیای این
سفر میشوند و بنا به دستور حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمدبن عبداله (ص) من مات بلا وصیت مات میته الجاهلیه توفیق ربانی
شامل حال جناب آقای (بامشخصات کامل) درکمال سلامت عقل ودرستی مشاعر و اراده کامل و بدون اکراه و اجبار و اقرار به وحدانیت حضرت باریتعالی ورسالت و نبوت حضرت خاتم الانبیاء و امامت و ولایت بلافصل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وخلافت یازده فرزندش در مقام
انشاء این وصیت برآمده و با خلوص نیت و اعتقاد کامل به این کلام مولایم علی تا لحظه مرگ که نسپارم ولایت رابه دشمن، ندای اوندای متولیان است اگر از پا نشینم وای برمن ثنا گوی بیدریغ آن آفریدگارم که پیوند میان ما وائمه را آنچنان مستحکم ساخته که تا ابد و حضور مهدی موعود باقی وبرقرار خواهد ماند و سپس همسر خود را بعنوان وصی وآقایان…را متفقا تحت عنوان ناظر استصوابی خود قرار داده تا نسبت به این
وصیت قیام واقدام نمایند وچنانچه خدای نخواسته همسر دارفانی را وداع کند آقایان…را بعنوان وصی دوم خود متفقا انتخاب مینمایم وخانم…بعنوان ناظر دوم تعیین مینمایم تنظیم این وصیت نامه نه تنها بمنظور تعیین ثروت ومال و منال دنیوی است بلکه مبادرت به این کار از آن جهت
است که دستور الهی وسنت حضرت پیغمبر اکرم رااجرا کرده باشد و از آنجا که میدانم جز خانواده عصمت وطهارت کسی نیست که گناه نکرده باشد لذا ازتمام گناهان خود استغفار میکنم ودر مقام عفو و رحم پروردگار بزرگ امیدانتظار گذشت و بخشش دارم لذا ازفرزندان عزیزم میخواهم که در هرحال وزمان خداوند قادر متعال را ناظر بر افکار و اندیشه‌های خود بداند و درتمام امور زندگی رضای خدارا رعایت کنند پیوسته با هم باشند
راه و رضای یکدیگر را به پیمایند و به پشتیبانی یکدیگر بکوشند یکدیگر را در مصائب، مشکلات زندگی تنها نگذارند و با مادر خودمهربان باشند
تا در مقابله با مشکلات غلبه و بردشواری‌ها پیروز شوندبیمار را عیادت و همسایه‌ها را حمایت وسنت‌های مذهبی و ملی وقوانین کشوری را رعایت نمایند چشم طمع به مال دیگری نورزند راز خود به کسی نگویند و از وصی میخواهند پس از اینکه دعوت حق را لبیک گفتم درمقام عمل وانجام این وصیت برآمده وپس از انجام تغسیل و تکفین که حتما در منزل شخصی انجام گردد پس ازمراسم تشیع جنازه اینجانب را در مقبره خانوادگی در بهشت زهرا مقبره شماره…دفن نمایند و مراسم سوم وهفت و چهلم و سال و هرسال را مطابق معمول و متعارف درحد شئونات موصی برگزار و سپس کلیه اموال موصی را اعم از منقول و غیرمنقول جمع آوری و قبل ازهر چیز دیون مسلم شرعی و موصی را پرداخت و از اموال آنچه باقی ماند یک ثلث آن را کسر نموده و بشرح این وصیت نسبت به آن اقدام و پس ازکسر ثلث مابقی را کمافرض اله بین ورثه مطابق شرع مقدس اسلام بین ورثه تقسیم نمایند از وصی میخواهم از محل ثلث بمدت ۱۵ سال نماز و ۱۵ سال روزه از اشخاص متدین جهت اینجانب استیجار نمایند و هزینه ازدواج ۱۴۰ پسر و دختر از خانواده در وحله اول ازخانواده موصی و یا ازخانواده سادات از محل ثلث پرداخت نمایند از فرزندانم آقایان ۰۰۰ میخواهم امور خیریه را که درزمان حیات انجام میداده‌ام آن‌ها متفقا امور مربوطه را پیگیری و ادامه دهند وجلسات ماهانه در منزل را دراول هرماه برقرار نمایند و یار ومددکار بیچارگان و مستمندان باشند و بادو عموی خودچون برادر و دو عمه خودمانند خواهران خود رفتار نمایند از برادران وخواهران خود میخواهم نسبت به همسرم نهایت احترام راداشته و با فرزندانم همانند فرزندان خویش باشند ضمنا متذکر میگردم که خانه مسکونی اینجانب واقع در…با کلیه اموال و اثاثیه منقول موجود در آن هرچه و بهر عنوان که هست اعم ازاثاثیه و لوازم و لباس و جواهرات و غیره کلا متعلق به همسرم میباشد وکسی را بر آن حقی وادعائی نیست ضمنا از همسر و فرزندانم میخواهم که به هیچ عنوان وعلت اقدام بفروش املاک ننموده ودرمورد املاک دیگر درصورتی که مصلحت بدانند آن‌ها راتبدیل به احسن نمایند
از همه بستگان ودوستان خداحافظی نموده التماس دعای خیردارم واز خداوند متعال عفووبخشش دارم والسلام علیکم ورحمت اله وبرکاته

ضمنا موصی اظهار نمود که با تنظیم این وصیت نامه کلیه وصیت نامه‌هایی که بهر عنوان نموده‌ام باطل واز درجه اعتبار ساقط است
و از نظر وصول حق الثبت ثلث موصی مبلغ…ریال تعیین گردید وملاک عمل انجام مورد وصیت ثلث موصی درزمان فوت ایشان میباشد.

این سند توسط استاد بزرگوار جناب آقای محمد علومی سردفتر بازنشسته دفتر۳۰۰ تهران به رشته تحریر در آمده است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.