راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند وکالت اسقاط و فروش تاکسی

۱) مراجعه به سازمان تاکسیرانی و ادارات و شرکت‌های تابعه آن و انجام کلیه امور اداری و کاری اعم از درخواست راننده کمکی دائم، اخذ و تمدید کارنامه، اخذ مرخصی و هر گونه امور دیگر و کسب موافقت نامه و مجوزهای لازم و تادیه کلیه بدهی‌ها و دیون احتمالی و تقاضا و اخذ و تمدید هرگونه پروانه بهره برداری تاکسیرانی اعم از دائم و یا کمکی، و اخذ مجوز و مرخصی خروج از شهر

۲) مراجعه به اداره کل امور مالیاتی و دفاتر پیشخوان دولت و سایر مراجع ذیصلاح و تسلیم اظهارنامه و پرداخت هرگونه مالیات اعم از مالیات بر درآمد شغلی و عنداللزوم اعتراض بر آن دریافت هرگونه مفاصاحساب

۳) رفع توقیف و ترخیص خودرو از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی و انتظامی و تاکسیرانی و دادن هرگونه رسید و تعهد

۴) مراجعه به ادارات و شرکتهای بیمه وتوابع آنها و بیمه نمودن خودرو و دریافت هر گونه وجه به هر عنوان و به هر میزان و مبلغ و شرط به هر صورت اعم از نقدی و یا بصورت چک (با حق مراجعه به بانک مربوطه و پشت نویسی آن و دریافت وجه چک)

۵) تسویه هرگونه بدهی و فک رهن نمودن از خودرو و دریافت برگه تسویه حساب

۶) مراجعه به ستاد تبصره ۱۳ و اسقاط نمودن خودرو و تبدیل به احسن نمودن آن و نوسازی خودرو و ثبت نام و تحویل خودرو جایگزین به نام خود یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند و اخذ ثمن آن به هر صورت اعم از نقدی و به صورت چک و پشتنویسی چک و دریافت وجه آن و استفاده از تسهیلات بانکی به هر مبلغ و هر شرط و با هر تعهد و از هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری

۷) حضور در جلسات کمیته انضباطی و اعتراض به آراء صادره

۸) مراجعه به مراکز تعویض پلاک پلیس راهور ناجا و مراجع قضایی و انتظامی و دریافت برگ سبز و اقدام به تعویض و فک پلاک شناسایی و اخذ پلاک جدید و پلاک مجازی و در صورت فقدان پلاک قراردادن در لیست سیاه آگاهی و اخذ مدارک و شناسنامه جدید خودرو به نام خود و یا هر شخص دیگر و سپردن هر گونه تعهد و التزام و تصدیق امضاء مدارک با داشتن کلیه اختیارات اعم از درخواست بازدید و کارشناسی و معاینه فنی

۹) مراجعه به شوراهای حل اختلاف و اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی جهت اعتراض به میزان خلافی ثبت شده برای خودرو و کسر کردن آن

۱۰) پس از رفع موانع و کسب مجوزهای لازم اقدام به انتقال و فروش قطعی اتومبیل مذکور با جمیع متعلقات و منضمات آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و بهر مبلغ و بهر ترتیبی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء اوراق و دفاتر مربوطه و اخذ وجه و اسقاط خیارات وتحویل و تحول و انجام کلیه امور مربوط به آن و عنداللزوم تنظیم اقرارنامه اصلاحی و

۱۱) تقاضا و دریافت هرگونه سند و مدرک اعم از اصل و رونوشت و کپی و برابر اصل و المثنی از هریک از مراجع ذیربط با حق درج آگهی و انجام سایر تشریفات مربوطه

۱۲) مراجعه به کلیه مراجع قضایی و انتظامی اعم از دادگاه‌ها، دادسراها، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی، ادارات آگاهی و تمامی ادارات وابسته به آن و سایر مراجع ذیصلاح با هر خواسته و تقدیم هر گونه دادخواست و عرضحال و شکوائیه اعم از حقوقی و جزائی و دفاع از حقوق موکل و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و عزل آنها و انجام کلیه امور لازمه در این خصوص و بطور کلی انجام کلیه تشریفات اداری مربوطه در ادارات دولتی و دوایر آن

۱۳) تقاضا، پیگیری و دریافت کارت سوخت از مراجع ذیربط و به طور کلی دادن هرگونه امضا و تعهد و اقرار و گواهی امضا و دریافت هرگونه سند و مدرک به نحوی که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نبوده باشد.

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.