راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد انطباق بنای ساختمانی

در این نمونه قرارداد انطباق بنای ساختمانی که سایت نظام مهندسی ساختمان استان گلستان منتشر کرده: آمده است:

“این قرارداد پس از بازدید به عمل آمده از وضعیت ملک و بررسی نقشه‌های موجود و نیز رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان برابر با نقشه‌های ارائه شده منعقد گردید و ضمن رعایت شئون حرفه‌ای و اخالقی متعهد می‌گردم در صورت مغایرت وضع موجود با نقشه‌ها از ارائه گواهی انطباق بنای خالف واقع خودداری نمایم.

این قرارداد صرفاً جهت مشخص شدن مهندسان و متقاضی درخواست ارائه خدمات از سازمان می‌باشد و تأیید سازمان فقط جهت گواهی مهندس دال بر دارا بودن صالحیت و اعتبار پروانه می‌باشد و هیچ تعهدی بعهده سازمان نمی‌باشد و این امر مورد تأیید طرفین می‌باشد.”

دانلود فایل نمونه قرارداد انطباق بنای ساختمانی

دیگر قراردادهای ساختمانی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.