راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد بازسازی سرویس بهداشتی

قرارداد پیمانکاری بازسازی سرویس بهداشتی

ماده ۱- مشخصات طرفین

کارفرما:

نام: [نام کارفرما] نام خانوادگی: [نام خانوادگی کارفرما] شماره ملی: [شماره ملی کارفرما] کد پستی: [کد پستی کارفرما]

آدرس: [آدرس کارفرما] شماره تلفن: [شماره تلفن کارفرما]

پیمانکار:

نام: [نام پیمانکار] نام خانوادگی: [نام خانوادگی پیمانکار] شماره ملی: [شماره ملی پیمانکار] کد پستی: [کد پستی پیمانکار] آدرس: [آدرس پیمانکار] شماره تلفن: [شماره تلفن پیمانکار]

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، بازسازی سرویس بهداشتی واقع در [آدرس سرویس بهداشتی] به مساحت [متر مربع] به شرح ذیل می‌باشد:

 • تخریب کف و بدنه سرویس بهداشتی
 • تعویض لوله‌های فاضلاب و آب
 • عایق کاری کف و بدنه سرویس بهداشتی
 • نصب کاشی و سرامیک کف و بدنه سرویس بهداشتی
 • نصب شیرآلات
 • نصب کابین دوش
 • نصب توالت فرنگی
 • نصب وان

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت قرارداد [تعداد] روز از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] می‌باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد [مبلغ] ریال می‌باشد.

ماده ۵- نحوه پرداخت

[نحوه پرداخت]

ماده ۶- ضمانت

پیمانکار متعهد می‌گردد به منظور تضمین حسن انجام کار، مبلغ [مبلغ] ریال را به عنوان ضمانت حسن انجام کار به کارفرما تسلیم نماید. ضمانتنامه مذکور در پایان کار و پس از تأیید کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۷- تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد می‌گردد که کلیه امور مربوط به بازسازی سرویس بهداشتی موضوع قرارداد را مطابق با نقشه‌ها و دستورالعمل‌های کارفرما و با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی انجام دهد.

ماده ۸- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌گردد که کلیه امکانات لازم برای اجرای کار را در اختیار پیمانکار قرار دهد و در طول مدت قرارداد، همکاری لازم را با پیمانکار به عمل آورد.

ماده ۹- تغییر در قرارداد

هرگونه تغییر در قرارداد، با توافق کتبی طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱۱- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع اختلاف از طریق ارجاع به داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۲- سایر شرایط

[سایر شرایط]

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و هر نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

[امضاء کارفرما]

[امضاء پیمانکار]

ضمیمه

[نقشه‌ها و دستورالعمل‌های بازسازی]

توضیحات

 • در ماده ۲، باید کلیه موارد بازسازی به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۳، مدت قرارداد باید بر اساس حجم کار و زمان مورد نیاز برای انجام آن تعیین شود.
 • در ماده ۴، مبلغ قرارداد باید بر اساس قیمت مصالح و دستمزد کارگران و سایر عوامل تعیین شود.
 • در ماده ۵، نحوه پرداخت می‌تواند به صورت نقدی، اقساطی، یا ترکیبی از این دو باشد.
 • در ماده ۶، مبلغ ضمانت حسن انجام کار باید به اندازه‌ای باشد که کارفرما در صورت عدم انجام تعهدات پیمانکار، بتواند خسارات خود را جبران نماید.
 • در ماده ۷، باید کلیه تعهدات پیمانکار به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۸، باید کلیه تعهدات کارفرما به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۹، باید شرایط تغییر در قرارداد به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۱۰، باید شرایط فسخ قرارداد به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۱۱، باید مرجع حل اختلاف به طور دقیق ذکر شود.
 • در ماده ۱۲، باید سایر شرایط که ممکن است مورد توافق طرفین باشد، ذکر شود.

این قرارداد تنها یک نمونه است و ممکن است با توجه به شرایط خاص کار، نیاز به تغییراتی داشته باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.