راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد مشارکت در آرایشگاه زنانه

مشارکت در آرایشگاه زنانه یکی از راه‌های رایج برای راه‌اندازی این کسب‌وکار است. این روش برای افرادی که سرمایه کافی برای راه‌اندازی آرایشگاه مستقل ندارند، گزینه مناسبی است. در این روش، دو یا چند نفر با سرمایه‌گذاری مشترک، اقدام به راه‌اندازی آرایشگاه می‌کنند.

این نمونه قرارداد فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و استفاده از آن بدون مشاوره حقوقی توصیه نمی‌شود. مسئولیت هرگونه استفاده از این قرارداد بر عهده استفاده‌کننده است.

**قرارداد مشارکت در آرایشگاه زنانه**

این قرارداد در تاریخ **[تاریخ]** در **[شهر]** بین **[نام و نام خانوادگی]** به شماره ملی **[شماره ملی]** به عنوان **[طرف اول]** و **[نام و نام خانوادگی]** به شماره ملی **[شماره ملی]** به عنوان **[طرف دوم]** منعقد می‌گردد.

**ماده ۱: موضوع قرارداد**

موضوع این قرارداد مشارکت در تأسیس و اداره آرایشگاه زنانه با نام **[نام آرایشگاه]** واقع در **[آدرس آرایشگاه]** می‌باشد.

**ماده ۲: آورده طرفین**

**[طرف اول]** آورده نقدی خود را به مبلغ **[مبلغ]** ریال به **[طرف دوم]** به عنوان سرمایه اولیه واگذار می‌نماید. **[طرف دوم]** نیز آورده غیرنقدی خود را به صورت **[نوع آورده]** به مبلغ **[مبلغ]** ریال به **[طرف اول]** واگذار می‌نماید.

**ماده ۳: مدت قرارداد**

مدت این قرارداد **[مدت]** سال شمسی از تاریخ **[تاریخ]** می‌باشد.

**ماده ۴: نحوه تقسیم سود و زیان**

سود و زیان حاصل از فعالیت آرایشگاه به نسبت **[درصد]** به **[طرف اول]** و **[درصد]** به **[طرف دوم]** تعلق خواهد گرفت.

**ماده ۵: تعهدات طرفین**

**[طرف اول]** متعهد می‌شود:

* **[تعهدات]**

**[طرف دوم]** متعهد می‌شود:

* **[تعهدات]**

**ماده ۶: حل اختلاف**

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می‌گردد. داور یا داوران توسط طرفین انتخاب خواهند شد. در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور، هر یک از طرفین می‌تواند از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخواست معرفی داور نماید.

**ماده ۷: سایر شرایط**

* **[سایر شرایط]**

**ماده ۸: امضاء طرفین**

در اینجا طرفین قرارداد، پس از مطالعه کامل مفاد قرارداد، آن را امضاء می‌نمایند.

**[امضاء طرف اول]**

**[امضاء طرف دوم]**

**توضیحات**

* این قرارداد صرفاً یک نمونه قرارداد است و ممکن است نیاز به تغییراتی بر اساس شرایط خاص هر کسب‌وکار داشته باشد.

**مواردی که باید در قرارداد مشارکت در آرایشگاه زنانه ذکر شود**

* موضوع قرارداد
* آورده طرفین
* مدت قرارداد
* نحوه تقسیم سود و زیان
* تعهدات طرفین
* حل اختلاف
* سایر شرایط

**مواردی که ممکن است نیاز به تغییراتی در قرارداد داشته باشند**

* نوع آورده طرفین
* میزان آورده طرفین
* مدت قرارداد
* نحوه تقسیم سود و زیان
* تعهدات طرفین
* حل اختلاف
* سایر شرایط

**مثال**

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، مالک پروانه کسب آرایشگاه باشد، می‌توان در ماده ۲ قرارداد، این موضوع را ذکر نمود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.