راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار پاره وقت حسابداری

قرارداد کار پاره وقت حسابداری

این قرارداد در تاریخ [تاریخ] بین [نام کارفرما] به نشانی [آدرس کارفرما] به نمایندگی از [نام نماینده کارفرما] به عنوان کارفرما و [نام کارگر] به نشانی [آدرس کارگر] به عنوان کارگر به شرح زیر منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر، انجام امور حسابداری شرکت [نام شرکت] به صورت پاره وقت می باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرارداد حاضر [مدت قرارداد] ماه از تاریخ [تاریخ] لغایت [تاریخ] می باشد.

ماده ۳- ساعات کار

ساعات کار کارگر در هر روز [تعداد ساعت] ساعت می باشد.

ماده ۴- محل کار

محل کار کارگر، شرکت [نام شرکت] به نشانی [آدرس شرکت] می باشد.

ماده ۵- حقوق و مزایا

حقوق ماهیانه کارگر به مبلغ [مبلغ] ریال می باشد.

علاوه بر حقوق ماهیانه، کارگر از مزایای زیر نیز برخوردار می باشد:

 • حق اولاد و عائله مندی
 • حق مسکن
 • بن خواربار
 • پاداش افزایش تولید
 • مزایای غیرنقدی

ماده ۶- بیمه

کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.

ماده ۷- وظایف کارگر

وظایف کارگر به شرح زیر می باشد:

 • ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مالی
 • تهیه گزارشات مالی
 • انجام امور حسابداری مالی و مالیاتی

ماده ۸- تعهدات کارفرما

تعهدات کارفرما به شرح زیر می باشد:

 • پرداخت حقوق و مزایای کارگر به موقع
 • بیمه نمودن کارگر
 • فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای انجام کار کارگر

ماده ۹- فسخ قرارداد

هر یک از طرفین می تواند در صورت عذر موجه و با اعلام کتبی به طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱۰- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای قرارداد، طرفین با حسن نیت و مذاکره سعی در حل اختلاف خواهند نمود. در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱- سایر موارد

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، باید کتباً و به امضای طرفین باشد.

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و هر یک از طرفین نسخه ای از آن را دریافت نمودند.

امضای کارفرما

امضای کارگر

تاییدیه

[نام نماینده کارفرما]

[تاریخ]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.