راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه لایحه استرداد هدایای نامزدی و زوجیت

موکلم (زوج) دعوای مطالبه هدایای ایام نامزدی رو به طرفیت زوجه خانم…مطرح نمود اما دادگاه بدوی قرار رد دعوای موکلم صادر نمود که خوشبختانه دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی رو نقض کرد لایحه ذیل یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه تجدید نظر است امیدوارم مورد استفاده دانشجویان و همکاران محترم قرار گیرد.

با سلام، احترامآ عطف به پرونده‌ی شماره ی… دعوی موکل آقای بابک…، به طرفیت خانم نیره… با موضوع استرداد هدایای دوران نامزدی و دوران زوجیت که منجر به قرارعدم استماع دعوا گردیده است مراتب اعتراض خویش را برای تبیین موضوع و احقاق حقوق موکل را در دو بخش به استحضارتان می‌رسانم:

بخش نخست: خلاصه آن چه روی داده است

موکل وخوانده درنیمه‌های سال ۱۳۸۷ نامزد و سپس در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۷ ازدواج رسمی و دائم می‌نمایند هدایای موضوع دعوا که به شرح زیر می‌باشند بخشی در ایام نامزدی و بخشی هم در ایام زوجیت به خوانده داده شده است:

انگشتر طلا دارای فاکتور به شماره ۱۲۲۰۷خریداری شده در مورخ۹/۹/۱۳۸۷ (هدیه دوران نامزدی)
انگشتر طلا دارای فاکتور به شماره ۱۲۲۰۸خریداری شده در مورخ۹/۹/۱۳۸۷ (هدیه دوران نامزدی)
ست با زنجیر طلا دارای فاکتور شماره۳۰۵۵۷خریداری شده در مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ (هدیه دوران نامزدی)
طلا دارای فاکتور به شماره ۰۵۹۷خریداری شده در مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ – (هدیه دوران نامزدی)
النگوی طلا (۲ عدد) دارای فاکتور به شماره ۰۰۵۳خریداری شده در مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ (هدیه دوران نامزدی)
سرویس کامل طلا دارای فاکتور به شماره ۷۰۸۵خریداری شده در مورخ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ (هدیه دوران نامزدی)
دستبند طلا دارای فاکتور به شماره ۴۱۴خریداری شده در مورخ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ (هدیه دوران زوجیت)
لوکس دارای فاکتور به شماره ۳۶۱۲خریداری شده در مورخ۱۹/۱۰.۱۳۸۸ (هدیه دوران زوجیت)
ست طلا بدون زنجیر فاکتور در دست خوانده می‌باشد. (هدیه دوران زوجیت)
سکه طلا (۷عدد) (هدیه دوران زوجیت)
سکه طلا (۵عدد) (هدیه دوران زوجیت)
سکه طلا (۳عدد) (هدیه دوران زوجیت)

بخش دوم: ایرادات وارده بر دادنامه صادره:

دادگاه محترم بدوی با این استدلال (نقل به مضمون) به استناد ماده ۲ ق. آ. د. م، قرارعدم استماع دعوا صادر نموده است:

«استرداد هدایای دوران نامزدی مربوط به موردی است که وصلت به هم خورده باشد که در مانحن فیه وصلت صورت گرفته پس دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد…»

اولأ: اگر فرض کنیم استدلال دادگاه محترم بدوی صحیح باشد عرض کردم فقط فرض کنیم، بخش عمده‌ای از هدایای موضوع دعوا (با توجه به تاریخ رسید‌ها و شهادت شهود) در دوران زوجیت داده شده است که شایسته بود حداقل در این خصوص دادگاه بدوی با توجه به مقررات مربوط به عقد هبه رسیدگی ماهیتی می‌نمود.

ثانیأ: قانونگذار در کتاب هفتم قانون مدنی و در باب نکاح، صرفاً وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی (قبل از عقد نکاح) را روشن نموده وآن را تابع رژیم حقوقی خاصی در مواد ۱۰۳۷.۱۰۳۸ قرار داده است و اشاره‌ای به هدایای دوران زوجیت (پس از عقد نکاح) نکرده است از این رو هدایای این دوران، مشمول مقررات عام هبه موضوع مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ همان قانون خواهد بود. البته در موردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه‌ی زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است و هر یک از همسران با وجود شرایط مندرج در قانون می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه شده در مالکیت طرف وعدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد. بنابراین منظور قانونگذار در مواد ۱۰۳۷.۱۰۳۸ این نیست که اگر وصلت صورت بگیرد هدایای دوران نامزدی دیگر به هیچ وجه قابل استرداد نباشد بلکه منظور این است که دیگر از رژیم حقوقی خاص مقرر در این دو ماده خارج و مشمول مقررات عام هبه موضوع مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی خواهد بود.

ثالثأ: با نگاه به اوراق پرونده و اظهارات خوانده، ضمن این که مشارالی‌ها اقرار به قبول دریافت و قبض هدایا نموده است، از ناحیه او هیچ گونه از استثنائات ۴گانه مندرج در ماده ۸۰۳ قانون مدنی مبنی بر خروج هدایا از ملکیت مشارالی‌ها و یا تغییرات در آن و…یا بیان نشده است که همین امر دلالت و استصحاب بر وجود عین مال موهوبه نزد مشارالی‌ها دارد.

سخن آخر، با توجه به عرایض بالا و مدارک پیوست و شهادت شهود و نیز با در نظر گرفتن مواد ۸۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی نقض قرار صادره را تمنا دارم.

«هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

محمدصالح مویدی

۲۰/۲/۱۳۹۱خورشیدی

منبع: https://www.moaydilawyer.com/

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.