جناب آقای فلانی

رییس محترم بانک / موسسه مالی بهمان شعبه سرزمین عججایب

موضوع : درخواست وام

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب ***معروف به ***  ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره ۸۵.۵ تقاضای دریافت وام به مبلغ یه ***ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم.

همچچنین به پیوست گواهی اشتغال و صورتحساب حقوقی اینجانب بعنوان مدرک توانایی بازپرداخت اقساط وام و گواهی اشتغال ضامنین ( شلمان ) / سند ملک / چک و سفته / بعنوان تضمین بازپرداخت به موقع اقساط نزد آن بانک امانت گذاشته می شود.

خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می باشد.

پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

با تقدیم احترام

بانزی

آدرس محل سکونت :***

تلفن تماس :****.