راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه وکالتنامه ثبت شرکت در اوکراین

وکالت ثبت شرکت در کشور اوکراین

مورد وکالت: با آگاه بودن از الزامات عمومی که رعایت آن برای قوانین جاری الزامی می‌باشد، و با آگاه بودن از اهمیت اقدامات خود و مطابق با اراده خود که به طور کامل با خواسته‌های اینجانب به عنوان مجری قوانین مطابقت دارد، و براساس ماده ۲۴۴ و ۱۰۰۷ قانونی مدنی اوکراین و براساس قرارداد شفاهی با وکیل، این وکالتنامه به اشخاص ذیل مسئولیت می‌دهم:

۱) آقای…. . فرزند…. . ، دارنده شناسنامه اوکراینی …. . صادر شده …. ژانویه …. . (برابر با …. . شمسی) توسط اداره دولتی منطقه …. در شهر…. وابسته به وزارت کشور اوکراین، که در نشانی زیر زندگی می‌کند: …

۲)خانم … فرزند…. ، دارنده شماره ثبت کارت مالیات دهنده … از فهرست دولتی ثبت مالیات دهندگان شناسنامه اوکراینی …. صادر شده… آوریل سال … (برابر …. . شمسی) توسط اداره دولتی منطقه … در شهر … وابسته به وزارت کشور اوکراین، که در نشانی زیر زندگی می‌کند …. اینجانب به آن‌ها وکالت می‌دهم که با حفظ منافع اینجانب از طرف من مشغول به انجام اقدات لازم در تمام موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، عمومی، تجاری و غیره با هرنوع مالکیت و هر زمینه فعالیت و نیز در شهرداری و اداره‌های منطقه‌ای کمیته اجرایی شورای شهر ادارات مجوز دهنده دپارلمان امور ثبت وابسته به شهرداری، دپارلمان امور ثبت شورای شهر و واحدهای آن، از جمله اداره ثبت دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات عمومی وابسته به شهرداری، اداره کل دادگستری مدیریت امار، صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی در صورت بیکاری، صندوق بیمه اجتماعی در صورت حوادث و بیمار‌های حاد در اوکراین در موسسات بانکی از جمله افتتاح حساب جاری در موسسات بانکی، در ادارات مالیات اوکراین، اداره دولتی مالی در ارتباط با مسائل مربوط به ارائه اسناد و دریافت شماره مالیاتی (شماره ثبت کارت مالیات دهنده و خدمات مالیاتی کشور اوکراین در فهرست دولتی ثبت مالیات دهندگان) به نام اینجانب، و نیز پس از دریافت شماره مالیاتی حل مسائل در مورد ثبت هرگونه شرکت به هر نام و دریافت تمام اسناد که به ثبت این شرکت برای ارائه مدارک از طرف من و دریافت مجوز کار افراد خارجی و بدون تابعیت در مرکز اداره کار شهری شهر کی یف با حق صدور اسناد به منظور دریافت مهر، مجوز و گواهی‌های مربوطه بستگی دارند، باشد. به‌ایم منظور افراد مذکور حق برای ارائه و دریافت گواهی، اسناد و درخواست نامه، امضاء پرداخت هزینه‌های لازم، دریافت گواهی در مورد به دست آوردن شماره مالیاتی (شماره ثبت کارت مالیات دهنده در فهرست دولتی ثبت مالیات دهندگان)، ارائه اسناد ثبت شرکت، پرکردن، امضاء نمودن و ارائه کارت‌های ثبتی، امضای ذیل اساس نامه، صورتجلسه، آیین‌نامه، دریافت و انتقال، دریافت اساسنامه شرکت فوق و خلاصه فهرست ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی از موسسات دولتی، ثبت (انجام هرگونه اقدامات مربوط به ثبت) شرکت در ادارات مالیاتی، دریافت گواهی‌ثبت مالیات دهنده، ارائه اسناد به اداره منطقه‌ای مربوطه وابسته به ادراه مالیات دولت اوکراین، دریافت گواهینامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گواهینامه پرداخت مالیات ثابت، پرداخت هزینه‌ها، سفارش و داشتن مهر، دریافت گواهینامه از مدیریت آمار مربوطه را دارند.

وکلای ذکر شده نیز حق انجام هرگونه اقدامات مربوطه به ثبت پرداخت کننده کمک اجتماعی ثابت برای بیمه دولتی و اجتماعی و اجباری و در صورت نیاز دریافت گواهینامه ثبت در صندوق بازنشستگی و سایر موسسات بیمه دولتی و اجتماعی و اجباری، و نیز حق انجام سایر اقدامات مربوط به این وکالتنامه را دارا می‌باشند.

ماهیت ماده ۲۴۰ ماده ۲۴۴، ماده ۲۴۵ و ماده ۲۴۷ – ۲۵۰ قانون مدنی اوکراین در مورد مفهوم وکالتنامه، شکل و مدت اعتبار آن، پایان نمایندگی طبق وکالتنامه، لغو آن و امتناع موکل از اقدامات تعیین شده در وکالتنامه و نیز شرایط و عواقب قانونی انتقال اختیارات توسط سر دفتر اسناد رسمی به اینجانب توضیح گردیده است.

وکالت ثبت شرکت در کشور اکراین بدون حق انتقال اختیارات به اشخاص دیگر صادر گردیده است.

بیشتر بخوانید: تنظیم و اخذ وکالتنامه از سفارت ایران در اوکراین

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.